Vi skaber overenstemmelse mellem udfordringer og kompetencer.

Få afdækkket de reelle uddannelsesbehov

Når et udviklingsteam er vokset eller ny teknologi skal indføres, kan der nemt opstå uklarhed omkring hvilke kompetencer virksomheden råder over og hvilket behov for opkvalificering og efteruddannelse fremtiden bringer. I den situation er en Training Needs Analysis (TNA) det optimale værktøj til at skabe den indsigt i og overblik over de eksisterende kompetencer og fremtidige opkvalificeringsbehov, som kan danne grundlag for en skarpt afgrænset og målrettet uddannelsesplan.

Metoden tilpasses til organisationen

Ved større forløb nedsættes en styregruppe bestående af kundens relevante økonomiske beslutningstagere og mest toneangivende tekniske specialister, suppleret med en seniorrådgiver fra Lund&Bendsen. Styregruppens opgave er at træffe de endelige beslutninger omkring indsatsområder, omfang, processer og økonomi. Er der tale om mindre grupper eller enkelte teams, kan opgaven normalt koordineres med f.eks. projektlederen eller en uddannelsesansvarlig fra HR-afdelingen.

Vore fremgangsmåder er alsidige

Til en TNA vil vi normalt både anvende kvalitative metoder, som f.eks. individuelle interviews eller fokusgrupper med toneangivende teknikere; og kvantitative metoder, som f.eks. spørgeskemaundersøgelser og kompetencetests blandt alle udviklere. På baggrund af det indsamlede materiale opstiller vi forslag til konkrete læringsmål for de forskellige grupper. Herefter vil det være styregruppen, der beslutter og prioriterer, hvilke kompetencer der skal lægges vægt på i den undervisningsplan som afslutningsvis udarbejdes.

 

Hør mere om mulighederne

Kontakt os ved at udfylde formularen her for aftale om en uforpligtende snak. Du kan også læse mere om Skræddersyet undervisning. Endeligt kan du kigge på listen over vores Standardkurser for at se eksempler på hvilke kompetenceområder vi kan afdække.