Java-certificering – få papir på kompetencerne

Selv de dygtigste udviklere får udbytte af et certificeringsforløb. Udover en blåstempling af kompetencerne giver en certificering samtidig virksomheden en sikkerhed for at medarbejderen har opnået et givent niveau af teoretisk og praktisk anvendelig viden.

Lund&Bendsens forberedende certificeringsforløb er designet med henblik på at guide den enkelte deltager igennem en god opstart, selvstudier, opsamling og selve testen. Vores instruktørs opgave er at have overblik og besvare spørgsmål. Instruktørens rolle er ligeledes at motivere og fastholde deltagernes fokus gennem hele forløbet – typisk over tre måneder. Undervejs har instruktøren fingeren på pulsen i forhold til hver enkelt medarbejder og kan sætte ind med ekstra assistance om nødvendigt.

Formen veksler mellem selvstudium og prøvecertificeringer. Deltagerne skal påregne at bruge 5-7 timer om ugen på selvstudier. Med jævne mellemrum afholdes opsamlingsdage, hvor Lund&Bendsens kompetente underviser gennemgår de mest centrale begreber, kendte faldgruber, overordnede principper og relevante designmønstre. Ved de løbende prøvecertificeringer vil instruktøren hjælpe de enkelte deltagere med rådgivning og praktisk hjælp.

Lund&Bendsens certificeringsforløb:

  • Tager udgangspunkt i den enkelte deltager
  • Fokuserer på forståelse frem for udenadslære
  • Tilbyder kvalificerede undervisere med teoretisk og praktisk erfaring
  • Anvender moderne didaktiske redskaber som øger deltagernes udbytte
  • Giver deltagerne effektive kompetencer og dybdegående teoretisk viden

Certificeringsforløb afsluttes enten med en specialdesignet test, der tilgodeser virksomhedens præcise behov eller med en af Oracles officielle tests – f.eks. Oracle Certified Professional Java Programmer (OCPJP).

Læs om vores åbne forberedende forløb her: