Lund&Bendsen assisterer Topdanmark i en omfattende Training Needs Analysis, som forberedelser til et større kompetenceudviklingsforløb, der kommer til at omfatte ca. 150 udviklere fordelt på forskellige udviklingsmiljøer, primært Java og Mainframe. Lund&Bendsen leverer teknologisk og didaktisk rådgivning til Topdanmarks styre- og specialistgrupper samt forventes at forestå planlægning og afvikling af de efterfølgende undervisningsforløb.

About the Author -

Jakob Reenberg