Java EE

JSF Facelift

JSF Facelift: Få vil kunne glemme vores Pretty Faces oplæg på gå-hjem-mødet i marts, hvor Jacob Avlund og Jesper Tejlgaard gennemgik JSF 2.0 med sædvanlig skarphed og sorte solbriller. Vores dynamiske duo har nu forfattet en artikel på baggrund af oplægget i marts, hvor de gennemgår Facelets, Composite Components, annotationer, Ajax-requests, nye events og request-parametre,    […]

Samarbejdsaftale med IntraMed A/S

Lund&Bendsen har indgået en samarbejdsaftale med IntraMed, der udvikler og markedsfører kliniske IT-systemer til sundhedssektoren. Den første opgave bliver rådgivning om teknisk arkitektur og design i udviklingsfasen på en ny projektplan, samt efterfølgende at levere assistance til implementeringen og udviklingen, på et nyt stort Java Enterprise IT-projekt.

Gratis materialer om nyheder i Java EE 6

I januar, februar og marts 2010 afholdte Lund&Bendsen en række oplæg på gå-hjem-møder om det nye Java EE 6. Møderne blev lanceret i samarbejde med Javagruppen. Interessen var overvældende og møderne forløb over forventning. Vi har derfor valgt at stille vores materialer gratis til rådighed for alle! Få gratis adgang her.

Java EE 6 på 2 timer

Vi har oplevet en meget stor interesse for Java EE 6 på vores 3 gå-hjem-møder, men vi ved godt, at det ikke er alle der kan hive en torsdag eftermiddag og aften ud af kalenderen. Derfor har vi lavet et 2-timers sammendrag af emnerne på de 3 møder, som vi gerne kommer ud til vores    […]

Gammel hund lærer nye tricks

En af nyhederne i Java EE 6 er Servlets 3.0, som bliver gennemgået i Signe Kongsgaards artikel. Servlets har ikke undergået drastiske forandringer, men er dog blevet mere smidige og fleksible mht konfiguration og integration med andre frameworks. Derudover er muligheden for asynkron behandling af requests blevet introduceret, hvilket kan bidrage væsentligt til bedre performance    […]

Samarbejdsaftale med IBM Danmark ApS

På baggrund af et par spændende opgaveoplæg har Lund&Bendsen og IBM Danmark indgået en samarbejdsaftale om levering af konsulentydelser, hvor forventingen er at Lund&Bendsen leverer tekniske specialister, som rådgivere og problemknusere på Java EE projekter hos deres kunder. Med rammeaftalen kan IBM trække på Lund&Bendsens kompetencer med forholdsvis kort varsel.

Java EE 6 står i tilgængelighedens tegn

I denne artikel fortæller Kasper Sørensen om et par af de helt nye ting fra Java EE 6: Bean Validation og Contexts and Dependency Injection. Disse udvidelser til Java EE platformen har stor indflydelse på hele arkitekturen. Kort sagt vil det få stor betydning for måden man komponerer moduler og styrer disses livscyklus – begge    […]