Tablets til unge ledige på JUMP

Ungeguiden i Roskilde startede d. 1 August 2014 projektet JUMP for unge ledige mellem 18 og 29 år, som er på kontanthjælp. En af projektet udfordringer har været, at de unge skal dele 8 computere. Lund&Bendsen har i den forbindelse betalt for indkøb af tablets til JUMP projektet, hvilket giver bedre forudsætninger for de unges arbejde med ansøgninger, informationssøgning med videre.

JUMP Roskilde er et aktivt tilbud til unge ledige mellem 18-29 år i Roskilde kommune. I løbet af et forløb på 12 uger hjælper JUMP de unge med at afklare hvilke uddannelses- og fremtidsplaner, der passer til dem. JUMP´s formål er at vejlede, støtte og motivere de unge til at kunne tage vare på eget liv og på sigt påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Hos JUMP bliver der lagt vægt på det enkelte individ, og der arbejdes med at bevidstgøre, styrke og udvikle både personlige, faglige og sociale kompetencer hos den enkelte. Kort fortalt en ”redskabskasse”, som kursisterne kan bruge fremadrettet.

De unge starter på JUMP i forbindelse med, at de søger uddannelseshjælp på Ungeguiden. Hvis de vurderes at være uddannelsesparate, starter de på JUMP den efterfølgende mandag. Derfor byder JUMP nye kursister velkomne hver uge, hvilket betyder at vi er et hus med et konstant flow af unge, hvor vores udfordring er at sikre en stabilt og genkendelig struktur kombineret med plads og rum til at afprøve nye ideer og udfordre de unge.

Ungeguiden i Roskilde startede d. 1 August 2014 projektet JUMP for unge ledige mellem 18 og 29 år, som er på kontanthjælp. En af projektet udfordringer har været, at de unge skal dele 8 computere. Lund&Bendsen har i den forbindelse betalt for indkøb af tablets til JUMP projektet, hvilket giver bedre forudsætninger for de unges arbejde med ansøgninger, informationssøgning med videre. JUMP Roskilde er et aktivt tilbud til unge ledige mellem 18-29 år i Roskilde kommune. I løbet af et forløb på 12 uger hjælper JUMP de unge med at afklare hvilke uddannelses- og fremtidsplaner, der passer til dem. JUMPs formål er at vejlede, støtte og motivere de unge til at kunne tage vare på eget liv og på sigt påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Hos JUMP bliver der lagt vægt på det enkelte individ, og der arbejdes med at bevidstgøre, styrke og udvikle både personlige, faglige og sociale kompetencer hos den enkelte. Kort fortalt en ”redskabskasse”, som kursisterne kan bruge fremadrettet.

De unge starter på JUMP i forbindelse med, at de søger uddannelseshjælp på Ungeguiden. Hvis de vurderes at være uddannelsesparate, starter de på JUMP den efterfølgende mandag. Derfor byder JUMP nye kursister velkomne hver uge, hvilket betyder at vi er et hus med et konstant flow af unge, hvor vores udfordring er at sikre en stabilt og genkendelig struktur kombineret med plads og rum til at afprøve nye ideer og udfordre de unge.

JUMP er et nyopstartet projekt under Ungeguiden i Roskilde. Det blev sparket i gang den 1. august 2014. Du kan i videoen her se mere om hvad ungeguiden er.  Kursisterne på JUMP udgør en meget bred vifte af meget forskellige unge, som er mange forskellige steder i deres liv. Derfor har det været vigtigt for os at skabe en kultur på JUMP med centrale nøgleord som respekt for hinanden, anerkendelse og dermed plads til at være forskellige. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 67 kursister på JUMP, hvor hver enkelt kursist har individuelle forløb bestående af mødedage og dage ude af huset i virksomhedspraktikker, på brobygningsforløb, på besøg hos uddannelsesinstitutioner mv.

Dagligdagen på JUMP

Dagligdagen på JUMP er bygget op omkring et ugebånd, hvor dagene er tematiserede, så kursisterne i løbet af ugen arbejder med at styrke og udvikle både personlige, faglige og sociale kompetencer. Ugebåndet på JUMP består af både individuelle og fælles aktiviteter, hvoraf nogle er ansøgning til praktik og læreplads, undervisning fra uddannelsesvejledere, oplæg fra erhvervslivet, foreninger mv., styring af eget budget samt krop og bevægelse med alt fra boldspil til Tai Chi.

IT-Udstyr

JUMP holder til i BOMIs lokaler, hvor vi lejer os ind. Dette betyder, at vores hidtil eneste adgang til IT-udstyr er i husets eneste IT-lokale, som er udstyret med 8 computere. Dette lokale har vi adgang til en formiddag om ugen. Med 35 daglige kursister, gør den meget begrænsede adgang til computerne det udfordrende at arbejde med ansøgninger, informationssøgning mv.

I den forbindelse har Lund&Bendsen doneret penge til indkøb af tablets til de unge. De nyindkøbte tablets vil ikke alene løse problemet med for få PC'er, men også gøre det muligt fremadrettet at indtænke dem i undervisningen og det ugentlige program, så vi bedre kan kvalificere vores undervisning.

The-Operator2_jump

På JUMP arbejder vi for at skabe et tæt samarbejde med både uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner. Mange af de unge på JUMP kommer via vores virksomhedskonsulent ud i en virksomhedspraktik for at afprøve sig selv og for at ”teste” om det nu også er den rigtige uddannelse, de bagefter søger ind på.

JUMP og samarbejde med omgivelserne

Et eksempel på et samarbejde med lokale partnere er vores seneste projekt, som har løbet af stablen i hele november og som afsluttes med en fernisering mandag d. 1. december 2014. Formålet med projektet er at skabe et ungemiljø på JUMP. Projektet foregår i samarbejde med FRIRUM, studerende fra Performancedesign på RUC og Makerspace på Musicon, som er en værkstedshal, hvor alt er muligt. Frirum har sammen med kursisterne på JUMP arbejdet i grupper, hvor det at lave et JUMP logo, skilte i Makerspace, lavet video samt ude- og inde-rum er på programmet.

Vil du høre mere om mulighederne for samarbejde med JUMP, så findes deres kontaktoplysninger her.

Billederne i artiklen viser unge fra JUMP, som er i gang med at lave ”et uderum” i Makerspace. Artiklen er skrevet af kursisterne Isabella, Alex og Anders i samarbejde med koordinator, Janni Gregersen.

About the Author -

Jesper Tejlgaard