Partner Jakob Bendsen blev på den årlige generalforsamling for Javagruppen valgt som suppleant til Javagruppens bestyrelse. Til de to ordinære pladser blev der genvalgt to siddende bestyrelsesmedlemmer. Der var yderligere to opstillet til posterne, som ikke opnåede valg.

About the Author -