Spring - The Spring Framework 4 - Foundation

Spring blev skabt i 2003 af Rod Johnson, Juergen Hoeller og Yann Caroff, efter Johnson havde skrevet bogen “Expert One-on-One J2EE Design and Development”, hvor han dækkede tilstanden af Java Enterprise Application Development på det tidspunkt og påpegede en række store mangler med Java EE og EJB component framework. Hoeller og Caroff overtalte derefter Johnson til at skabe et open source-projekt baseret på infrastruktur koden. Frameworket fik navnet Spring, der skulle repræsentere en frisk start efter “vinteren” af traditionel J2EE.

I dag er det et af de mest anvendte frameworks for Java udviklere. Det giver mulighed for at skabe high performing, let testbar, genanvendelig og løs koblet Java enterprise applikationer.

Dette kursus er for Java-udviklere, der har brug for at udvikle eller forvalte Java applikationer vha. Spring. Hvis du skal vælge framework i din organisation og gerne vil have et førstehåndsindtryk af styrkerne og svaghederne, er det også et godt kursus.

Det forventes at deltagerne har grundigt kendskab til Java - f.eks. gennem kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Foundation og gerne Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Kurser i Java SE og Spring:

Om forfatteren:

Mohammed Aljarrah

Mohammed Aljarrah

Mohammed Aljarrah er softwarearkitekt og instruktør hos Lund&Bendsen. Derudover har Mohammed været leadudvikler på flere projekter, hvor han har udviklet programmer til mobiltelefoner, såvel som ERP/CRM systemer.

About the Author -