Det kan være vanskeligt at afgøre, om et specifikt kursus er lige dét du som udvikler har behov for, så derfor byder vi velkommen til en kort introduktion med morgenmad og Java. På introduktionerne vil emner fra udvalgte kurser blive præsenteret, kernebegreber blive forklaret, arkitektur gennemgået og der vil naturligvis være tid til at tage en snak med instruktøren. Det tager halvanden time og er lagt i tidsrummet kl 8 – 9.30, så det forhåbentlig kan flettes ind i arbejdsdagen med mindst muligt ulejlighed. Det er gratis at deltage, men vi beder om tilmelding af hensyn til planlægning. Vi byder foreløbig velkommen til

  • Kursusintroduktion til Mobilprogrammering med Google Android d. 16. august
  • Kursusintroduktion til Web Services med JAX-WS d. 15. august
  • Kursusintroduktion til JPA d. 22. august

About the Author -

Jakob Reenberg