Lund&Bendsen har ansat Ronni Kahalani som softwarearkitekt og instruktør. Ronni har mange års erfaring med udvikling og undervisning inden for IT, hos blandt andet Topdanmark, Semaphor og IBM. Ronni har desuden brugt tid på at udforske og facilitere fænomener som kreativitet, innovation og high-performance teams.

Ronnis primære rolle bliver i kursusforretningen, hvor han bl.a. skal planlægge og gennemføre specialtilpassede kurser og kompetenceløft for vores kunder samt medvirke til at drive den videre udvikling af vores kursusportal.

Ronni_original_sh_300_450

About the Author -

Jakob Reenberg