Lund&Bendsen og cBrain var d. 3 april 2014 værter for en 1-dags mini-konference om REST-arkitekturen og design af RESTful API’er. Konferencens formål var vidensdeling om REST på tværs af organisationer. Deltagerne var arkitekter fra DR, Deltek, Nordea, Eniro, Topdanmark, cBrain, Lund&Bendsen samt Tradeshift, og de brugte dagen til at dele deres erfaringer og diskutere problemstillinger inden for REST-arkitekurer. Nedenfor kan du læse om dagen samt nogen af de konklusioner, deltagerne nåede frem til.

Lund&Bendsen og cBrain afholdt d. 3 april 2014 en 1-dags mini-konference om REST-arkitekturen og design af RESTful API’er. Konferencens formål var vidensdeling om REST på tværs af organisationer. Deltagerne var arkitekter fra DR, Deltek, Nordea, Eniro, Topdanmark, cBrain, Lund&Bendsen og Tradeshift. Indholdet af dagen var derfor brugerstyret, hvilket blev gennemført ved Open Space konceptet. Dagen startede med en fælles brainstorm på mulige emner og problemer og dernæst kørte en række sessioner, hvor et eller flere problemer blev drøftet.

Her er et lille udpluk af problemstillingerne fra den fælles brainstorm: DSC00197
  • Hvordan laves fejlhåndtering ordentligt?
  • Hvordan beskrives kontrakter i REST – og skal de overhovedet være det?
  • Erfaringer med RAML, WADL, Swagger
  • Hvilke Tools har vi brug for i REST?
  • REST og WebSockets – hvordan?
  • Er API-Gateways en god ide?
  • Hvordan laver man eventorienteret REST?
  • Har vi brug for en ESB i REST-arkitekturer?
  • Hvordan håndteres versioneringsproblemet i REST?

Tendenser og erfaringer

I løbet af sessionerne fik vi drøftet mange af spørgsmålene og deltagerne delte ud af deres store erfaring. Det var tydeligt, at REST- og RESTful-API’er er slået godt igennem i eksterne offentlige grænseflader, hvor standardsystemer eller offentlige cloud-løsninger skal tilbyde offentlige API’er, som det fx er tilfældet for Tradeshift og cBrains løsninger. Til intern integration i enterprise segmentet går det noget mere trægt med at tage REST-teknologien til sig. Her er det stadig SOAP -baserede Web Services, der dominerer – gerne i kombination med en eller flere ESB’er. Der var enighed om, at REST-principperne og de fordele, REST giver (fx løs kobling, selvdokumenterende services, større fleksibililitet mht. versioneringsstrategi og bedre performance), er yderst relevante i enterprise integrationsarkitekturer, og at der er da også spæde skridt rundt omkring, men REST har på ingen måde haft sit gennembrud internt i organisationerne endnu.

Oplæg

Udover Open Space Sessionerne havde vi også tid til at høre 3 oplæg. Jakob Bendsen fra Lund&Bendsen gav en kort introduktion til REST og trak tråde tilbage til 1945, hvor principper svarende til hypermedia og links blev introduceret i en legendarisk artikel As we may think af Dr. Vannevar Bush.

Jørn Wildt, som har udviklet cBrains REST-API, gav en glimrende gennemgang af de mange designovervejelser og introducerede også en egenudviklet hypermedia-overbygning på JSON, nemlig formatet Mason.

Endelig fortalte Jan Ypma om, hvordan Tradeshifts REST API er designet, og hvilke problemstillinger de løb på undervejs.

Har du lyst til at debatere indenfor andre emner?

Fra Lund&Bendsen vil vi gerne sige tak til deltagerne for generøst at dele ud af deres mange erfaringer og bidrage konstruktivt til en spændende dag. En stor tak skal også lyde til cBrain, som lagde lokaler til arrangementet.

Efterfølgende har vi fået en del forespørgsler på, om vi kan lave lignende arrangementer, hvor vi tager en lækker problemstilling, samler en bunke kloge folk og så ellers diskuterer ad libitum. I Lund&Bendsen elsker vi at bidrage til at skabe mere viden i IT-verdenen og er selvfølglelig meget positive. Hvis du har gode ideer til et emne, man kunne tage op, så skriv (ved at udfylde formularen til højre) eller ring til os (kontakt oplysninger står til højre). Vi vil meget gerne skabe et forum, hvori det er muligt at debatere og diskutere de problemerstillinger, som du eller dine kolleger går og tumler med for tiden.
  DSC00189  
 

About the Author -

Jakob Bendsen