Årets første Faglige Fredag bød på oplæg om Reactive User Interfaces, Reactive programming og RxJava, og Flutter. Der var knap 30 deltagere mødt op til Faglig Fredag hos Lund&Bendsen. 

Jan Ypma - Reactive User Interfaces

Reactive User Interfaces af Jan Ypma

Jan Ypma fra Tradeshift holdt oplæg om Reactive User Interfaces, som Jan har implementeret i form af en live editor. Oprindeligt vidste de ikke at det kunne lade sig gøre, men det har vist sig at passe godt sammen. Det hele startede med Tradeshifts dokumentsystem som over årene blev udsat for flere og flere udfordringer. Han demonstrerede bl.a. hvordan editor arkitekturen virker, der endnu ikke er helt færdig - på nuværende tidspunkt er frontend delen mere et proof of concept end det er færdigt. De er i gang med at finde ud af hvad processerne er, men de har en god idé om hvordan arkitekturen skal se ud. En del af projektet er at sørge for at forskellige teams selv kan bruge systemet til forskellige typer dokumenter og forskellige slags editors.

Du kan se Jan Ypmas slides her. Du kan også se hele Jan Ypmas oplæg nedenunder:

Jakob Bendsen

Reactive programming og RxJava af Jakob Bendsen

Jakob Bendsen holdt oplæg om Reactive programming og RxJava. Jakob forklarede at det at tænke reaktivt er en ny måde at tænke som udvikler. Når man tænker reaktivt som udvikler, så skal man tænke at man arbejder med asynkrone strømme af data. Jakob pointerede at reaktiv programmering ikke er løsningen på alle problemer. I et reaktivt program sker der mange ting samtidig; et dokument er ikke noget som en bruger redigerer - der er mange brugere der redigerer, så der sker mange ting samtidig med en høj grad af parallelitet. Derfor er det vigtigt at et reaktivt program har en høj grad af elasticitet, da der er mange ukontrollerbare faktorer. Du kan se Jakob Bendsens slides her.

Hvis du er interesseret i at få et oplæg om Reactive programming af Jakob Bendsen, kan du kontakte os her

Mikkel Ravn

Flutter - hurtig udvikling af ekstraordinære apps til iOS og Android af Michael Thomsen og Mikkel Ravn

Michael Thomsen og Mikkel Ravn fra Google holdt oplæg om Flutter, som er et alpha open source project, der gør det muligt at udvikle apps på tværs af platforme. Flutter har været undervejs i et par år og i dag er det et toolkit med en masse widgit man sætter sammen i treer. Flutter er skrevet i Dart og compiler til maskinkode. Michael understregede at man ikke går ikke på kompromis ved at bruge Flutter. Det er reactive style state management og der er lav overhead fordi man hele tiden er i sin kode. Mikkel live kodede en app under det 55 min lange oplæg, hvor han tog udgangspunkt i en madbestillingsplatform. Du kan se oplæggets slides her.

Hvis du er interesseret i Flutter som er skrevet i Dart, tilbyder Lund&Bendsen kursus i Dart. Du kan læse kursusbeskrivelsen for Dar kurset her.

Næste Faglige Fredag hos Lund&Bendsen er torsdag d. 26/04 - sæt kryds i kalenderen.

Programmet for næste Faglige Fredag er endnu ikke fastlagt, og inputs er som altid velkomne. Skriv endelig hvis du går med et oplæg der brænder for at komme ud - eller du har lyst til at høre om et emne. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til arrangementet, så skriv gerne til os. Vi ses forhåbenligt til næste Faglig Fredag. Der kommer en invitation ud en måneds tid inden. Bemærk at næste Faglig Fredag afholdes en torsdag kl. 15-18 pga. Store Bededag.

About the Author -

Søren Low