Lund&Bendsen har indgået rammeaftale med Nets Denmark om uddannelse og øvrig kompetenceudvikling, herunder specialistrådgivning og bistand til  løsningsdesign, systemkonstruktion, reviews og hjælp til teknologivalg. Vi har løst opgaver for Nets Denmark gennem flere år og er rigtig glade for at konsolidere samarbejdet med en fast rammeaftale. Vores første opgave under rammeaftalen har været at levere et skræddesyet undervisningsforløb med fokus på Spring 3.1.

custom_nets

About the Author -

Jakob Reenberg