Kvalitetssikring af IT-projekter gennem eksterne reviews

Et eksternt review af et IT-projekt vil både give inspiration til forbedringer og påpege eventuelle svagheder eller deciderede fejl.

Lund&Bendsen yder, som en uafhængig og kompetent part, kvalitetssikring af IT-projekter gennem en kritisk gennemgang af arkitektur, designdokumenter eller selve kodebasen.

Reviewet giver kunden vished for, at projektet er på rette vej – eller dokumentation for konkrete problemer.

Lund&Bendsens rådgivere er både højt kvalificerede teknikere og helt uafhængige af leverandørinteresser. Vores kunder benytter os derfor ofte til at foretage reviews, inden de iværksætter nye projekter eller som en del af løbende evalueringer.

Det typiske resultat af et review er en skriftlig rapport, som detaljeret påpeger problemer, diskuterer alternativer og kommer med motiverede løsningsforslag. En præsentation kan erstatte eller komplementere den skriftlige rapport. Andre produkter kan være prototyper, som be- eller afkræfter hvorvidt f.eks. integrationen med et system fungerer.

Vi har erfaring med følgende typer reviews:

IT-strategi

En strategisk beslutning kan omhandle applikationsserverplatformen, hvor flere virksomheder i dag overvejer at udskifte kommercielle applikationsservere (f.eks. WebSphere og WebLogic) med gratis open source-alternativer. Andre strategiske beslutninger kan handle om valg af sprogteknologi eller frameworks. Et review sikrer et godt grundlag for en strategisk beslutning.

Arkitektur

Vi har især erfaring med reviews af integrationsarkitekturer i sundhedssektoren og den finansielle sektor. Et tidligt review kan afsløre svagheder eller mangler i den grundlæggende arkitektur, som kan være dyre eller umulige at håndtere i implementeringsfasen.

Læs mere om Lund&Bendsens Arkitekturreview.

Kodebaser

Et review af koden til en helt eller delvist færdig applikation kan afsløre både tekniske svagheder og forståelsesmæssige problemer, såsom svært læsbar kode eller brud på gængse kodestandarder, der kan vanskeliggøre vedligeholdelse. Vi forholder os til applikationens design, det være sig brugen af design patterns og anti-patterns, modularisering og testbarhed. Vores erfaring er, at et review giver udviklerne værdifuld inspiration til hvordan de kan forbedre koden eller eliminere deciderede fejl. Vi har fokus på at skabe et konstruktivt samarbejde med udviklerne og erfaring i samarbejde med eksterne leverandører. Ofte har en reviewproces karakter af mentoring eller uddannelse.

Læs mere om Lund&Bendsens Kodereview.

App's

App's er ofte kritiske forretningskomponenter, som har stor betydning for markedsføringen af et givet produkt. Et app review foretaget af en uvildig ekspert kan hjælpe både leverandør og kunde til at finde og fokusere på de vigtigste indsatsområder.

Læs mere om Lund&Bendsens App-review.