En kompetent sparringspartner

Når der laves store anlægsprojekter i byggebranchen, er det en helt naturlig del af processen at konsultere en rådgivende arkitekt. Rådgiverrollen udskilles fra anlægsprojektet og bygherren sikres et uvildigt syn på egne og samarbejdspartneres forslag og ideer, med et kritisk fokus på bæredygtigheden af den samlede konstruktion. Lund&Bendsen tilbyder rådgivning i IT projekter.

Få 2 timers gratis rådgivning!

Kontakt os ved at udfylde formularen til højre, og fortæl lidt om dit projekt, hvis du ønsker et gratis besøg af en af vores rådgivende specialister.

Vores rådgivning sætter fokus på systemets kvalitet!

Vores rådgivning sætter fokus på kvaliteten i koden og systemudviklingen med fokus på ikke-funktionelle krav som f.eks.

  • At systemet er pålideligt, således at det gør hvad det bør gøre
  • At systemet er brugervenligt, hvilket vil sige intuitivt og nemt at bruge
  • At systemet er designet og kodet, så det er nemt at forstå og vedligeholde
  • At systemet er modulært opbygget, så det er simpelt at modificere og udvide
  • At systemet er flytbart, så du kan udskifte den underliggende platform
  • At systemet er effektivt, dvs. at det ikke bruger unødige ressourser - f.eks.CPU-kraft, IO eller memory
  • At systemet er testbart, så du kan afprøve, om det opfører sig korrekt.

Den konstante balancegang

En systemejer står hele tiden overfor prioritering mellem fire indbyrdes afhængige faktorer. Justeres den ene faktor, vil det have betydning for balancen i forhold til de andre faktorer, hvilket kræver konstant prioritering.

Funktion: Hvilke opgaver skal kunne udføres, og hvilke dele af forretningen skal systemet medvirke til at understøtte og forbedre - nu og på længere sigt?

Kvalitet: I hvor høj grad skal systemet leve op til ikke-funktionelle krav, såsompålidelighed, driftssikkerhed, brugervenlighed, skalerbarhed, testbarhed osv.?

Deadline: Hvornår skal systemet være færdigt, klar til at tage i brug og er der bestemte moduler, som skal være klar til brug før andre?

Totale pris: Hvor mange ressourcer må det koste at udvikle systemet, er overholdelse af totalprisen vigtigere end funktion, kvalitet eller deadline?

Læs mere om vores rådgivning

Kompetenceafdækning - klarhed over overensstemmelsen mellem teamets udfordring og kvalifikationer.

Second opinion - når en ekstern leverandør på et nyt IT-projekt skal udvælges eller udfordres.

Review - få et sæt friske øjne på kodebasen eller projektets generelle design og arkitektur.

Faglig mentoring - få en udvikler og underviser ud i virksomheden.