I efteråret 2012 lancerer Lund&Bendsen en masse nye spændende kurser i en bred palette af teknologier. Der er nye kurser til mobile platforme, nyeste frameworks, nyeste web teknologier, JEE 6 teknologier og ikke mindst de funktionelle features som lambda-udtryk giver os i Java SE 8. Se vores store udbud af nye kurser og start planlægningen allerede i dag.

Efterårets nye kurser er inddelt i følgende kategorier

Mobil udvikling | Webudvikling | Forretningslogik og backend
Udvikling på Java-platformen | Udviklingsmetode
Alternative sprog på JVM'en | Specifikke Java EE produkter

Klik her og se en liste over alle vores åbne kurser

Mobil udvikling

Videregående programmering med Google Android

Kurset er henvendt til dig, der allerede har lavet en eller flere apps til Android og nu ønsker at vide mere og udveksle erfaringer med andre erfarne Android-udviklere. Da vi har meget mere vi kan formidle om avancerede emner end to dage rækker til, har vi, udover at give en solid baggrundsforståelse, lagt op til at interesserede udvælger nogle af de valgfrie emner de synes er allervigtigst.

Kurset henvender sig til udviklere, der allerede har lavet apps til Android og nu ønsker at vide mere og få en dybere teoretisk forståelse for Android-udvikling, og som ønsker at udveksle erfaringer med andre erfarne Android-programmører.

Læs hele kursusbeskrivelsen| Tilmeld mig nu

Webudvikling

HTML5 for Enterprise Applikationer

Hvem vil ikke gerne have samme niveau af funktioner og brugervenlighed i en web applikation, som man kender fra desktop-applikationer? Med drag'n drop, genvejs-taster, offline mode m.m. ? Men hvordan opnår man dette med web-teknologier? Svaret er: Rich Internet Applications. Rich Internet Applications downloades og eksekveres i en browser, som andre web-applikationer. Der findes forskellige RIA-teknologier, og den der ser mest lovende ud, er HTML5 + JavaScript, som er fokus for dette kursus. Endvidere retter dette kursus sig specifikt mod Enterprise-applikationer, dvs. interne applikationer i store organisationer.

Kurset henvender sig til udviklere som skal implementere web-applikationer til internt brug i større virksomheder (enterprises).

Læs hele kursusbeskrivelsen|Tilmeld mig nu

HTML5 for Web-applikationer

Hvem vil ikke gerne have samme niveau af funktioner og brugervenlighed i en web applikation, som man kender fra desktop-applikationer? Med drag'n drop, genvejs-taster, offline mode mm. ? Men hvordan opnår man dette med web-teknologier? Svaret er: Rich Internet Applications. Rich Internet Applications downloades og eksekveres i en browser, som andre web-applikationer. Der findes forskellige RIA-teknologier, og den mest lovende ud, er HTML5 + JavaScript, som da også er fokus for dette kursus. Endvidere retter dette kursus sig specifikt mod offentligt tilgængelige web-applikationer på Internettet.

Kurset henvender sig til udviklere som skal implementere web-applikationer.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

HTML 5 for mobile platforme

Kurset er målrettet front-end udviklere i industrien såsom netbanker, ERP-systemer og andre forretningstunge systemer. Kursets deltagere vil opnå en dyb og relevant forståelse for HTML5-baserede apps til mobile enheder, dvs. Web-baserede applikationer der ligner og opfører sig som apps som de kendes på iPhone og Android.

Kurset henvender sig til udviklere som skal implementere HTML5-applikationer på mobile enheder.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Google Web Toolkit 2 (GWT 2)

Udviklingen af "rige" web applikationer (RIA's) har længe været en stor udfordring: Udviklere skal foruden Java mestre både HTML, CSS og Ajax/Javascript for at designe en god brugergrænseflade. Oftest går det desuden ud over kvaliteten: Der er ingen type-sikkerhed, referencer er svage og mulighederne for at refaktorere forsvinder. GWT tilbyder som noget nyt en Java-centrisk udviklingsmodel der er fleksibel nok til at levere web-applikationer på linie med desktoppens programmer. Udviklere skal bekymre sig mindre om HTML og CSS og slet ikke om Javascript! Disse ting bliver med andre ord genereret af GWT baseret på "Java-code as usual".

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal lave web-brugergrænseflader.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Forretningslogik og backend

Introduktion til SQL

Mange java-programmørerer skriver kode der interagerer med en database, f.eks. via JPA, men ofte har programmøren ikke haft mulighed for at sætte sig grundigt ind i de underliggende database-principper. Med dette kursus søger vi at råde bod på dette med en solid gennemgang af SQL, ikke mindst med fokus på centrale problematikker som integritet og constraints, redundans og normalisering, transaktioner, låsning, deadlocks, og performance (explan plans). Vi gennemgår også stored procedures.

Kurset henvender sig til udviklere, som skal kode komponenter, der tilgår en database - det kan være Java-udviklere, .Net-udviklere eller noget helt tredje. Instruktør er Morten Heine Sørensen.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Enterprise JavaBeans 3.1 (EJB3)

Enterprise JavaBeans 3.1 definerer en komponentmodel, som gør det relativt nemt at udvikle kritisk forretningslogik i Javabaserede serversystemer. EJB3.1 tilbyder en programmeringsmodel, som er både kraftfuld, fleksibel og nem at arbejde med. Kurset omhandler session beans og message-driven beans. JPA2 er ikke en del af dette kursus, men bliver berørt kort.

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle kritisk forretningslogik, som skal afvikles på en Java EE 6-server ved hjælp af EJB session og/eller messagedriven beans. Kurset er også egnet til dem, som har arbejdet med EJB 2.x og ønsker en introduktion til annotationsbaserede EJB'er.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Udvikling på Java-platformen

Introduktion til JavaFX 2

Kurset indfører deltageren i javasprogets fremstilling af grafiske brugergrænseflader ved brug af JavaFX 2. Der er fokus på både teori og praktiske øvelser for at kunne opnå en god forståelse af, hvordan man hensigtmæssigt kan opbygge brugergrænseflader på Java platformen. Mange simple og hoveddelen af de avancerede komponenter bliver gennemgået og der vil være mulighed for at gennemgå nyheder fra de seneste versioner af Java.

Kurset henvender sig til Javaudviklere, der skal vedligeholde eller starte udviklingen af JavaFX 2 applikationer.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Se også JavaFX 2.0 platform Foundation kursus

Funktionsprogrammering med Lambdaudtryk i Java SE 8

De fleste nyere programmeringssprog har adopteret såkaldte lambda-udtryk. Det gælder f.eks. Python, Ruby, C#, Clojure og Scala. En grund til dette er, at det er bekvemt at kunne udtrykke en funktion uden for megen syntaks, f.eks. i forbindelse med klasser der blot stiller en call-back-metode til rådighed. En anden er at funktionsprogrammeringsstil med lambda-udtryk kan være nøglen til bedre parallelisering af kode på fremtidige arkitekturer. Af disse to grunde vil Java-platformen med Java SE 8 endelig få tilført lambda-udtryk. I dette kursus gennemgår vi hvorledes der kan programmeres elegant i Java vha. lambda-udtryk og en række relaterede udvidelser af sproget.

Kurset henvender sig til Java-udviklere og -arkitekter, der har behov for at vide hvilke muligheder de nye faciliteter relateret til lambda-udtryk i Java SE 8 tilbyder.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

6-ugers kursus i grundlæggende programmering

Kurset giver en solid introduktion til grundlæggende programmering med Java. Kurset tager udgangspunkt i Java-sproget og flere af de mest fundamentale og anvendte programbiblioteker gennemgås. Gennem teori og praktiske øvelser opbygges en god forståelse for objektorienteret design, der er relevant i forhold til alle objektorienterede programmeringssprog.

Kurset henvender sig til ledige, der ønsker at blive softwareudvikler, men er også interessant for udviklere, der ønsker at kende til Java sproget.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Introduktion til Swing

Kurset indfører deltageren i javasprogets fremstilling af grafiske brugergrænseflader ved brug af JavaFX 2. Der er fokus på både teori og praktiske øvelser for at kunne opnå en god forståelse af, hvordan man hensigtmæssigt kan opbygge brugergrænseflader på Java platformen. Mange simple og hoveddelen af de avancerede komponenter bliver gennemgået og der vil være mulighed for at gennemgå nyheder fra de seneste versioner af Java.

Kurset henvender sig til Javaudviklere, der skal vedligeholde eller starte udviklingen af JavaFX 2 applikationer.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Udviklingsmetode

Performanceoptimering af Java EE systemer

Funktionel test er en integreret del af ethvert udviklingsprojekt, men hvad med performance-test? Skønt alle er enige om, at performance-test er kritisk, har de færreste den nødvendige viden til at opbygge og afvikle en. Hensigten med dette kursus er at klæde deltageren på til at undgå performance-katastrofer i JEE-applikationer. Kurset handler om performance-test, -profilering og -optimering af JEE-applikationer.

Kurset henvender sig til Java-udviklere og -arkitekter, som ønsker at kunne påtage sig ansvaret for en JEE-applikations performance. Instruktør er Morten Heine Sørensen.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Design Patterns

Design Patterns er en samling af mønstre, der kan anvendes som en genvej til bedre design, så man ikke begår samme fejl igen og igen. Samtidig udgør samlingen et begrebsapperat, der letter kommunikation mellem deltagerne i et softwareprojekt. Dette gør det lettere at analysere et design, idet man får en større forståelse for elementerne i et design. Design patterns kan ses som et forsøg på at overføre en eksperts erfaringer til en der ikke er ekspert endnu.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Alternative sprog på JVM'en

Programmering med Scala

Scala er et nyt sprog skrevet med henblik på at gøre livet lettere for objektorienterede programmører ved bl.a. at indføre elementer fra funktionelle sprog og tilbyde en kortere, mere præcis, syntax til en række gængse problemstillinger. Scala har på kort tid fået megen interesse for at være en god hybrid imellem det objektorienterede paradigme, som Java er et eksempel på, og det funktionelle paradigme, som Erlang og Haskell er eksempler på. Scala kører på Java's virtuelle maskine (JVM'en) og er derfor velegnet til brug i samspil med almindelige Java-applikationer.

Kurset er designet til programmører der vil i gang med Scala og funktionelle/OO hybrid-sprog. Det er også anvendeligt for den, der er nysgerrig efter at vide mere om hvordan flere sprog kan køre på JVM'en, eksemplificeret ved Scala.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

Specifikke Java EE produkter

Introduktion til Eclipse IDE

Eclipse IDE er et anerkendt open source (gratis) udviklingsmiljø, som er udviklet og formidles af foreningen Eclipse. Udviklingsmiljøet er oprindeligt udviklet med henblik på programmeringssproget Java og har gennem tiden vundet terræn blandt udviklere og på flere andre af tidens populære udviklingssprog. Eclipse-udviklingsmiljøet kan udvides via plug-ins med andre værktøjer, som både kan være open source eller licensbaserede.

Kurset henvender sig til udviklere med basal kendskab til Java-programmering, som skal igang med udviklingsvær ktøjet Eclipse.

Læs hele kursusbeskrivelsen | Tilmeld mig nu

About the Author -

Kenneth Sjøholm