Lund&Bendsen har ansat Marie-Louise Worm Gotfredsen som kontorassistent, med start den 20. maj 2013. Marie-Louise skal bl.a. lave forefaldende sekretærarbejde, herunder servicere vores instruktører og konsulenter, når de har brug for administrativ assistance til booking af undervisningslokaler, forberedelse af kursusmaterialer, bestilling af forplejning, kundegaver og håndtering af leverandører i øvrigt.

Marie-Louise

About the Author -

Jakob Reenberg