Lund&Bendsen har indgået ansættelsesaftale med Tess Gaston som freelance instruktør. Tess vil komme til at stå for undervisning og rådgivning indenfor Javascript. Tess er desuden ekstern lektor på IT-Universitetet, på lige fod med flere andre ansatte i Lund&Bendsen, hvor hun for tiden varetager kurset  “Advanced Web Design and Web Communication” på kandidatdelen. Tess’ første opgave bliver en workshop for forretningsudviklere hos SDC A/S.

About the Author -

Jakob Reenberg