Lund&Bendsen har indgået ansættelseaftale med Mikkel Petersen, som skal fungere som rådgivende arkitekt og leadudvikler. Mikkel har mere end 10 års erfaring med systemudvikling på mange forskellige platforme, såvel fra Danmark som i udlandet. Mikkel vil i første omgang fungere som eksklusivt som konsulent og rådgiver, men vil formentlig inden for overskuelig tid også være at finde i instruktørrollen, fx med et helt nyudviklet kursus indenfor Scala.

About the Author -

Jakob Reenberg