Lund&Bendsen er medarrangør af to workshops, med oplæg og codejam i Scala. Scala ligner Java, men er en hybrid mellem funktionel og objektorienteret programmering og bliver mange steder fremhævet som et af de mest spændende af nye sprog på JVM’en. Arrangementerne løber af stablen i begyndelse af oktober i København og i slutningen af november i Århus.

About the Author -

Jakob Reenberg