Lund&Bendsen har i samarbejde med Roskilde Fonden tidligere støttet "One Laptop Per Child", hvor der blev stillet computere og software til rådighed for elever og lærere på Shanti Priya Primary School i det sydvestlige Nepal med det formål at højne undervisningens kvalitet. I forlængelse af dette projekt har Lund&Bendsen nu støttet skolens nye lektieklub for børn i 3.-5. klasse. 

Projektets formål

Foreningen Skoleliv i Nepal ønsker at støtte 200 børn fra ekstremt fattige familier i at færdiggøre grundskolen og gå i gang med en uddannelse. Det er ambitionen at gøre dette ved at oprette en klub for børn i alderen 10-15 år, som i klubben kan få ro og hjælp til lektierne. Klubben skal også give børnene viden om vigtige emner som sundhed og børns rettigheder. Sidst, men ikke mindst, skal klubberne ledes af nogle af de ganske få unge fra socialt udsatte familier, som har formået at komme i gang med en uddannelse. Disse unge skal fungere som forbilleder for børnene.

Baggrund

Børnene, som Skoleliv i Nepal ønsker at støtte gennem dette projekt, lever typisk i små 1-rums lerhuse, hvor der ikke er meget plads til lektielæsning. Deres forældre har ingen eller ganske få års skolegang bag sig, og børnene kan derfor ikke regne med opbakning, hjælp til lektier eller tilskyndelse til regelmæssig skolegang. Mange familier lider også under problemer med alkoholmisbrug.

Skoleliv i Nepal har gennem de seneste 6 år arbejdet med sund skolemad og skolehaver for børn fra 1.-5. klasse i samarbejde med organisationen Soiya's independent Women's organization. Deres arbejde har medført, at mange af de fattigstes børn nu kommer langt mere i skole. Børnene dumper også færre af de årlige eksamener end tidligere. Dette projekt er en stor succes, men der er stadig langt igen. Erfaring viser, at der skal mere til end sund mad, hvis eleverne skal klare sig igennem til den 10. klasses afgangseksamen, som er altafgørende for at få en uddannelse i Nepal. Desuden er der stadig en ”restgruppe” på omkring 20 børn, som er droppet helt ud af skolen allerede i 3.-4. klasse. Det er disse børn, som Skoleliv i Nepal med dette projekt ønsker at hjælpe tilbage til skolen.

børneklub

Projektets udførelse

Klubben vil være åben to eftermiddage om ugen, samt lørdag formiddag og i ferier på de 3 skoler, som Skoleliv i Nepal samarbejder med. Klubben skal være et rart og inspirerende sted at være, et helle i en rå tilværelse, som viser børnene, at uddannelse er mere end terperi, og at fremtiden kan byde på andet end fattigdom.

De unge klubledere vil få træning i pædagogiske metoder, og jobbet som klubleder giver dem samtidig mulighed for at tjene lidt penge ved siden af deres studier.

Klubben vil også få tilknyttet assistenter i form af større elever fra 8.-9. klasse, der har samme baggrund som børnene selv. Disse elever deltager som frivillige, men vil selv blive tilbudt gratis lektiehjælp fra klubbens ledere som tak for deres støtte til de mindre børn.

Hvad går støtten til?

I første omgang er der indkøbt en tablet, og man er gået i gang med at undervise en gruppe unge klubledere i det, der kaldes "inddragende video" (participatory video). Tabletten skal også bruges til andre IT-fagkundskaber, såsom at lære at sende en email, søge på nettet og meget andet. Resten af pengene skal gå til at få malet de 3 lokaler, man har fået lov til at låne på skolen samt til at betale klublederne løn i de første 6 måneder. Projektet har 6 unge, og de er alle studerende fra fattige hjem, så det er en stor hjælp for dem på den måde at have fået et studiejob.

4-sara-socialmobilisers

3-b-menuka-børn-tablet-2

Anne Mette, som er lederen af projektet, glæder sig til at fortælle mere fra projektet. Hun regner med at besøge projektet igen i februar 2016, hvor der også kommer 5 unge lærerstuderende på besøg, der skal være med til at forbedre pædagogikken i bl.a. lektieklubben.

Mere om Foreningen Skoleliv i Nepal

3-Rati-filmerDet er den lille danske forening Skoleliv i Nepal, som koordinerer klubprojektet. Foreningens mål er at afhjælpe de aspekter, der står i vejen for, at områdets fattigste får en bedre uddannelse. "Vi er meget glade for, at Lund&Bendsen også har valgt at støtte dette projekt", afslutter hun.

Du kan læse mere og følge med i alle projekterne på Skoleliv i Nepals blog.

I projektet er der indtil videre finansiering til de første 6 måneder, og kun til 1 stor skole ud af 3. Der er derfor behov for mere støtte. Hvis man har lyst til selv at støtte projekterne med et mindre beløb, så kan det gøres på flere måder, hvilket du kan læse mere om på foreningens hjemmeside

Støt Skoleliv i Nepal på Facebook! Giv dem et 'like'

About the Author -

Jesper Tejlgaard