I samarbejde med Center for Videreuddannelse på Danmarks Tekniske Universitet kan Lund&Bendsen nu tilbyde kursus i videregående mobiludvikling. Udvikling af brugergrænseflader i mobile applikationer på diplom-niveau (5 ETCS-point).

Tilmeld dig nu - kurset starter allerede 6. februar!

Formål

At give kursisten redskaberne til at implementere og idriftsætte applikationer til mobile enheder hvis brugergrænseflade lever op til eller overstiger gældende standarder inden for området.

Kurset fokuserer på den største og mest krævende udfordring inden for udvikling af mobile applikationer: At lave en intuitiv, touch-baseret brugergrænseflade af høj kvalitet, der tilpasser sig skærme af varierende størrelse og som opfylder designretningslinjerne inden for den valgte platform, herunder at implementere egne visuelle komponenter såvel som at anvende og tilpasse 3.partsbiblioteker samt optimere visuel performance for at opnå en god og flydende brugeroplevelse.

Indhold

 • Designparadigmer inden for touch-baserede brugergrænseflader
 • Design af brugerflader der tilpasser sig skærmstørrelsen
 • Designretningslinjer på førende touch-baserede mobile platforme (iOS, Android)
 • Implementering af animationer og visuel feedback
 • Gestus-baserede handlinger og deres implementation
 • Anvendelse af 3.partsbiblioteker til visuelle komponenter
 • Performanceoptimering af grafik for flydende visning af animationer og visuel feedback

Læringsmål

Viden og forståelse:

 • Forståelse for grafisk performance inden for 2D
 • Viden om designparadigmer og -retningslinjer på forskellige mobile platforme
 • Viden om en række standarddesigns og -gesti inden for touch-baserede brugerflader
 • Kendskab til relevante videnskabsteoretiske metoder

Færdigheder:

 • Skal kunne optimere en app til at køre flydende
 • Skal kunne fremsøge og anvende 3.partsbiblioteker med visuelle komponenter
 • Skal kunne designe sin egen visuelle komponent
 • Skal kunne udfærdige nødvendig grafik til en app ud fra et designoplæg

Kompetencer:

 • Skal kunne analysere og vurdere et design
 • Skal kunne foretage nødvendige valg i forhold til touch-baserede brugerflader

Krævede forudsætninger:

 • Bestået kurset mobilapplikationsudvikling i Google Android eller tilsvarende.
 • Det forudsættes, at deltagere allerede har udfærdiget en app, der fungerer i et vist omfang.

Undervisningsmateriale:

 • Juhani Lehtimaki: Smashing Android UI (Smashing Magazine Book Series)

Undervisningsform:

 • Kurset foregår onsdag aften kl.17.00-20-30 i perioden 6. februar til 13. marts 2013.
 • Undervisningen forgår på Center for Videreuddannelse hos DTU i Ballerup.
 • Projektvejledning svarende til to halve dage efter nærmere aftale.

Kurset er på diplomniveau - mulighed for 5 ECTS.

 • For at opnå de 5 ETCS-point skal der efterfølgende afleveres et projekt og/eller gennemføres en mundtlig eksamen efter nærmere aftale. Kontakt os gerne for nærmere informationer.

Pris: Kr. 10.000,- (ex moms)

Tilmeld dig nu - kurset starter allerede 6. februar!

 

About the Author -

Jakob Reenberg