Lund&Bendsen kan som stolt sponsor berette at de ved Javagruppens konference, JDK-IO, er med til at facilitere workshops, inden og efter konferencen. Lund&Bendsen er med til, at skabe nogle gode rammer for faglig kompetence-udvikling og networking.

audience