Kode Review er kvalitetssikring. Lever din kodebase op til dine kvalitetskrav?

Hvad kan et Kode Review svare på

Et Kode Review hos Lund&Bendsen giver dig mulighed for at få en vurdering af, om din kodebase lever op til dine krav. Et Kode Review vil kunne hjælpe med at besvare spørgsmål som:

  • Er koden skrevet på en måde, så udvikling og vedligehold vil kunne overdrages med rimelig indsats?
  • Er koden dokumenteret så en udenforstående vil kunne sætte sig ind i den?
  • Er koden testet i det nødvendige omfang?

Et Kode Review er ofte en del af en større sammenhæng. Som eksempel kan det i forbindelse med et SKI udbud være nødvendigt at vurdere om vedligeholdelse og videreudvikling af en applikation kan overtages af en anden leverandør. Et Kode Review leverer input til din vurdering.

Hvordan foregår et Kode Review

Et Kode Review hos Lund&Bendsen starter med en afdækning, hvor vi, sammen med dig, finder frem til de spørgsmål, du vil have besvaret. Baseret på disse spørgsmål sammensættes et review, der leverer rådata til svaret på dit spørgsmål. Når der laves et Kode Review har Lund&Bendsen brug for information fra dig. Omfanget afhænger af dine krav, men omfatter altid kildekoden. Anden information kan f.eks. omfatte adgang til specialister og dokumentation.

Hvad får du

Som slutprodukt leverer Lund&Bendsen en rapport, der danner grundlag for en kvalitativ og kvantitativ vurdering af din kodebase. Rapportens indhold er skræddersyet til at svare på dine spørgsmål, men kan f.eks. indeholde:

  • Oversigt over kodens tekniske kvalitet, herunder kvantitative mål som: kompleksitet, potentielle problemer, varians, særlige problemområder, duplikering af kode og brug af kommentarer.
  • Oversigt over kodens vedligeholdelsesmæssige kvalitet, herunder: overholdelse af kodestandard, brug af gængse patterns, brug af eksotiske konstruktioner, generel stil, omfang af kommentarer, omfang af test.
  • Vurdering af områder, der menes at kræve særlig opmærksomhed.

Konklusionen kan også leveres som en præsentation, hvis det ønskes.

Hvad så med i morgen

Et Kode Review er en vurdering af kodens nuværende tilstand. Under et Kode Review kan der blive identificeret områder, der skal rettes op på. Hvis kodebasen er under udvikling kan det nemt ske, at de områder, der er blevet rettet op efter et Kode Review, forringes når kodebasen videreudvikles.

Kode Review

For at imødegå dette man kan opsætte automatisk overvågning af kodebasen, der rejser alarm, når de krav du har sat til koden ikke overholdes. Lund&Bendsen kan hjælpe med at lave en opsætning der automatisk monitorerer din kodebase fremover, baseret på dine krav til koden.

Lasse Brodt, Salgsdirektør, FK Distribution A/S udtaler

"Vi er meget tilfredse med det Review vi valgte at få lavet af Lund&Bendsen. Lund&Bendsen hjalp os til at få stillet de rigtige spørgsmål, og gav os den nødvendige indsigt til at kunne træffe de rette valg. Lund&Bendsen var igennem processen gode til at kommunikere i øjenhøjde og komme med anbefalinger der også var forståelige for forretningen og ikke-udviklere." 

Læs også om vores Arkitektur Review og App Review.