Lund&Bendsen har tilbudt Javagruppen at overtage administrationen af gruppens sekretariat fra Miracle A/S, som har varetaget funktionen indtil årskiftet. Javagruppen er en forening af virksomheder, der i større eller mindre grad anvender Java i deres forretning eller har anden interesse i Java. Javagruppen repræsenterer ca. 100 virksomheder indenfor flere segmenter, herunder bl.a. finans, handel og service, industri og teleindustrien. Konkret betyder aftalen, at Javagruppen fremover har postadresse hos Lund&Bendsen, der ligeledes varetager det  administrative arbejde som sekretariat for gruppen. Læs mere om Javagruppen.

About the Author -

Jakob Reenberg