Man tager en håndfuld medarbejdere uden kendskab til Java, tilsætter motivation og praktiske øvelser, jævner med en instruktør og lader det simre i 8 uger. Så har man et hold Java-udviklere klar til at indgå i udviklingsteams, der bruger fx Servlets, JSP, EJB, JPA eller Web Services.

Råvarerne

Deltagernes tid er den kostbareste ressource. Vi ved, at det koster mange mandetimer at sende folk på kurser, så vi vil gøre vores for at maksimere Return On Investment for virksomhederne.

I årevis har Lund&Bendsen tilbudt åbne kurser i allehånde Javaudvikling og det vil vi naturligvis blive ved med. Åbne kurser med deltagere fra forskellige virksomheder har flere fordele. Den enkelte medarbejder kan tilmelde sig når det passer i forhold til andre opgaver. Diversiteten med deltagere fra forskellige virksomheder giver gode input til undervisningen, samt livlige diskussioner og erfaringsudveksling.

Der er imidlertid også ulemper. Vi oplever ofte, at deltagerne er glade for kurset, men savner opfølgning. De vil gerne hjem og bruge deres viden. De vil gerne videre på mere avancerede kurser. De er usikre på om de kan omsætte deres viden til praksis og huske alt hvad de har lært.

Deltagernes forskellige forudsætninger er også en udfordring på de åbne kurser. Det er lige frustrerende for en deltager at opleve tempoet på kurset som værende for højt som for lavt. Instruktøren differentierer undervisningen så godt som det er muligt, men et ensartet niveau hos deltagerne øger alles udbytte betragteligt.

Derfor har vi forsøgt os med mere strukturerede forløb – fra OO til EE på 8 uger. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med en eller flere (projekt-)ledere fra en enkelt virksomhed og målrettes medarbejdernes nuværende og ønskede kompetencer.

Få deltagere fra samme/lignende afdelinger gjorde det muligt at løbende tilpasse kurset til vores behov og underviseren søgte fra start at gøre dette. - Kasper Thiberg, PFA Pension

Deltagerne starter med at blive introduceret til Objektorienteret tankegang (OO) og ender med at prøve kræfter med Enterprise Edition (EE) som oftest er det, de skal tilbage og arbejde videre med.

table_fra_OO_til_EE_på_8_uger

Tilsæt riiigelig motivation

Deltagernes motivation er altafgørende. Deltagerene har typisk arbejdet med en bestemt teknologi – fx mainframes – i årevis og skal nu omskoles til et helt nyt paradigme, nemlig objektorienteret programmering. Samtidig er det ofte længe siden de har siddet på skolebænken.

Et vældig godt forløb, som jeg har fået meget udbytte af. Jeg har virkelig fået et godt indblik i Java, som jeg overhovedet ikke kendte noget til på forhånd - Keld Ladefoged, Logica

En kickoff dag hvor forløb og formål præsenteres og hvor deltagerne kan stille spørgsmål, er med til at afstemme forventninger mellem instruktør og deltagere. En af de store fordele ved et længerevarende forløb er, at instruktøren kommer til at lære deltagerne og deres forudsætninger og indlæringsstil at kende, så undervisningen kan tilpasses netop dén gruppe. På kickoff-dagen vil instruktøren gøre sit til at pejle sig ind på de enkelte deltagere og få etableret en stemning af sammenhold og fælles ejerskab over forløbet.

Formålet med forløbet var klart, og kursusforløbet levede fuldt ud op til forventningerne og selvsamme formål. Det var ikke svært at holde motivitionen, men det hænger for mit vedkommende også sammen med at der venter Java opgaver lige i den nærmeste tidshorisont. - Carsten Thorup Madsen, Logica

Strø praktiske øvelser over med let hånd

Programmering kan sammenlignes med musik. Man kan læse bøger om at spille saxofon, høre timevis af jazzmusik, snakke med alle de dygtigste saxofonister i verden, men man bliver kun den nye Charlie Parker ved at øve sig!saxophone

Undervisningen er formet som workshop mere end teori. Deltagerne bruger mindst halvdelen af tiden på at lave praktiske øvelser, selvstændigt søge informationer, diskutere med hinanden og løse opgaver i fællesskab. Vi ved, at den typiske deltager husker ca 75% af det, de har arbejdet med i praksis og 90% af det, de har undervist andre i, mens de til sammenligning husker ca 5% af det underviseren fortæller ved tavlen. Derfor er inddragelse af deltagerne essentiel for maksimalt ROI.

Super disposition af materialet og undervisningen ift. meget Java indlæring på kort tid. Rigtig god instruktør. Noget af det bedste jeg har oplevet. Godt inde i stoffet og super fordeling af praktiske øvelser ift. den teoretiske gennemgang. - Carsten Thorup Madsen, Logica

Lad niveauet hæve med hjemmeopgaver

Deltagerne vil som regel gerne tilbage og bruge det, de har lært. Desværre er det ikke altid muligt, i forhold til deres andre opgaver og deres afdelings ressourcer. Det er imidlertid meget vigtigt, at deres nye kompetencer holdes ved lige og udvikles umiddelbart efter kurset. Som når man tager kørekort, bliver man ikke en rutineret bilist, før man sidder alene bag rattet og kører sine første ture på egen hånd.

Jeg er meget positiv over mit udbytte af forløbet - kan næsten ikke vente med at komme til at lave produktionskode :-) - Kim Jakobsen, Logica

Her kan hjemmeopgaver være med til at fastholde deltagerne mellem modulerne. Samtidig har hjemmeopgaverne den fordel, at instruktøren kan få et præcist billede af hvad deltagerne har lært og tilpasse fremtidig undervisning om nødvendigt. Alle deltagere får personlig feedback på deres hjemmeopgaver, hvilket viser sig at være meget motiverende for deres lyst til at lære mere.

Det har været super, at man selv skulle arbejde med den nye teori i en sammenhængende opgave. Det kan godt være, at man forstår teorien når den gennemgås og i de efterfølgende små øvelser, men det er når man selv sidder med en større opgave, at man lærer noget af de problemstillinger man møder, som f.eks div. Exceptions. Hjemmeopgaverne sikrer, at alle deltagere har forstået eller ihverfald har arbejdet med teorien. - Carsten Thorup Madsen, Logica

Instruktøren jævner det hele

Som instruktør er det en fornøjelse at afholde længerevarende forløb. Når man kender sine deltagere, er det langt sjovere at undervise. Man finder hurtigt en indbyrdes tone og en måde at strukturere dagen på, som passer til alles indlæringsstil. Deltagerne er ofte meget aktive i undervisningen, fordi de kender hinanden og instruktøren. Derudover er det umådeligt tilfredsstillende at se deltagerne blive bedre til at programmere og høre dem udfordre sig selv, hinanden og ikke mindst instruktøren med skarpe spørgsmål.

Instruktøren er så god til at opfatte om kursisterne er med og evt. forklare emnet fra en anden vinkel. - Elsebeth Rasmussen, CSC

Nybagte Java-udviklere

Det er naturligvis en sandhed med modifikationer, at deltagerne er fuldt uddannede Java-udviklere efter 8 uger. Men der er noget om det. bread

Java er designet som et produktionssprog hvilket vil sige, at man ret hurtigt kan sætte sig ind i tankegangen og syntaksen og komme ud over stepperne. Forløbet fokuserer på faldgruber, så deltagerne bliver i stand til at lave solid kode fra starten, men de har naturligvis stadig brug for hjælp i deres daglige arbejde.

Vi vil dog gerne stå inde for, at de kan indgå i udviklingsteams, hvor Java EE teknologier bliver brugt, såfremt der er ressourcer til at lade dem få en vis grad af sidemandsoplæring. Hvis afdelingen er presset, kan vi tilbyde yderligere uddannelse i flere former

  • Specialkurser i teknologier som Servlets, JSP, JSF, EJB, JPA, Web Services mm, hvor der bliver gået mere i dybden.
  • Mentor-ordning, hvor instruktøren har sin daglige gang i afdelingen. Ordningen har den klare fordel, at instruktøren kommer til at kende forretningslogikken og de særlige udfordringer der kendetegner afdelingen. Mentoren kan lave efteruddannelse efter behov, som også kan komme afdelingens andre medarbejdere til gode.
Fint kursus med gode øvelser. Jeg ser frem til de kommende moduler.- Steffen Clausen, BEC

Ring eller skriv gerne til Lund&Bendsen for mere information.

About the Author -

Signe Kongsgaard