”Målet var at skabe en eksklusiv konference, på et højt teknologisk niveau, som en fast ramme for networking og erfaringsudveksling blandt passionerede softwarearkitekter og udviklere, hvor alle deltagere selv biddrager med oplæg indenfor deres personlige passion og speciale - og det synes jeg i al beskedenhed, at vi har opnået”, konkluderer direktør Jakob R. Reenberg.

Spændende tekniske oplæg… og nyfalden sne!

Den første uge i februar lancerede Lund&Bendsen et helt nyt koncept, nemlig 3 dages tekniske konference i de franske Alper. 12 benhårde java-specialister og en enkelt PR mand deltog i det ambitiøse program, der bød på masser af udfordringer både fysisk og intellektuelt. Om dagen var der udfordringer på alle nivauer på pisterne og om aftenen et tætpakket program med inspirerende og debatskabende oplæg ved deltagerne selv, der spændte fra professionel kommenikation over Design Patterns, til Garbage Collection.

it_basecamp_2012_1”Jeg er nyansat hos Lund&Bendsen, så for mig, var det en supergod lejlighed til at komme ud og skabe netværk med kollegaer og samarbejdspartnere, mens man stod på ski. Den seriøse del af programmet var både spændende og inspirerende, synes jeg” fortæller Kenneth Søholm, der tidligere var ansat hos BEC i Roskilde, og selv holdt oplæg om funktionelle sprogs betydning i en objektorienteret sammenhæng.

Der var masser af diskussionslyst – vi kunne være blevet ved og ved…

it_basecamp_mohammed_præsenterer”Jeg har aldrig stået på ski før, så det var hårdt, men der var en supergod stemning hele vejen igennem, og det var nogle rigtig gode oplæg.  Jeg kunne godt have brugt endnu mere tid på diskussionerne bagefter”, fortæller Mohammed Al-jarrah, der på konferencen holdt oplæg om Garbage collection og siden blevet fastansat som instruktør og konsulent i Lund&Bendsen. Se slides fra Mohammeds præsentation.

it_basecamp_damsgaard_præsentererChristian Damsgaard, systemarkitekt, 7N

Christian Damsgaard, nyvalgt formand for Javagruppen, fortalte om hans egenudviklede unit test-venlige løsning på behovet for de strukturelle sammenligninger af to dokumenter, der ofte opstår i softwareudvikling af systemer der arbejder med XML. 

Jeppe Cramon, stiftende partner, TigerTeam

Jeppe delte sine erfaringer omkring CQRS, Domain Driven Design og Model Drevet Udvikling. Desuden perspektiverede Jeppe outsourcing-bølgen der er rullet indover det danske IT-landskab med en række eksempler på kritiske effekter af denne strategi, både på både kort og lang sigt.
Se slides fra Jeppes præsentation.

Jacob Nordfalk, app-arkitekt, Lund&Bendsen

Jacob tog udgangspunkt i praktiske eksempler og udfordringer under udviklingen af den nye DR Radio-app, som Jacob har fungeret som rådgiver og udvikler på. Jacobs oplæg omhandlede bl.a. gode praksisser i Androids applikationsarkitektur, problemer med netværksstabilitet, afsendelse af data med intent og aktiviteters livscyklus. Se slides fra Jacobs præsentaion.

Jakob Bendsen, stiftende partner, Lund&Bendsen

Jakob Bendsen, som til hverdag bruger en stor del af sin tid på at opgradere TopDanmarks digitale infrastruktur, holdt oplæg om GoF design patterns med udgangspunkt i spørgsmålet om den skov af sprog, der er vokset frem bare på Javaplatformen er et udtryk for, at nogle patterns har mistet deres berettigelse.
Se slides fra Jakobs præsentation.

David Munis Zepernick, PR-rådgiver, Kraft & Partners

For flere var konferencens mest overraskende og provokerende indlæg fra kommunikationens verden. David holdt oplæg om, hvordan strategisk kommunikation anvendes af blandt andet IT virksomheder, som middel til at tiltrække de rigtige investorer, kunder og medarbejdere. For flere var der her tale om lidt af en øjenåbner.
Se slides fra Davids præsentation .

Niels Ull Harremoes, systemudvikler, 7N

Med baggrund i en konkret problemstilling belyste Niels forskellige metoder til kodegenerering på compile time, samt værktøjer til løsning af afgrænsede problemer, herunder fordele og udfordringer ved brug af de forskellige metoder med udgangspunkt i tre konkrete biblioteker: Groovy StringTemplate, CodeModel og Javassist. 
Se slides fra Niels' præsentation.

Nikola Schou-Pedersen , systemarkitekt, SDC

Nikolas tog i sit oplæg udgangspunkt i sin erhversøkonomiske baggrund og præsenterede os for et kvalificeret bud på, hvordan man kan arbejde på at overvinde de sproglige barrierer og skabe større forståelser mellem finansfolk og systemudviklere, fx når der skal diskuteres kortsigtede og langsigtede IT-investeringer.

Jacob Avlund, stiftende partner, SiblingSoft

Jacob tog udgangspunkt i udviklingsværktøjet Titanium, som giver mulighed for at udvikle applikationer til Android og iOS parallelt. Oplægget præsenterede såvel positive som negative erfaringer fra et konkret udviklingsprojekt, samt et view over alternative værktøjer, såsom PhoneGab, Adobe Air og Unity.
Download .zip-fil med Jacobs præsentation.

Kenneth Sjøholm, instruktør, Lund&Bendsen

Med udgangspunkt i SML gennemgik Kenneth de særlige aspekter der kendertegner funktionelle sprog. Oplægget handlede i øvrigt om, hvordan den objektorienterede verden adopterer nogle af de styrker, der ligger i de funktionelle sprog, såsom higher order functions (closures). 
Se slides fra Kenneths præsentation.

Jesper Tejlgaard, systemarkitekt, Lund&Bendsen

Jespers udgangspunkt var et oplæg til diskussion om typiske performanceproblemer i Java EE, med specielt fokus på de mest almindeligt kendte problemer i JPA-laget. 

Der var naturligvis også sat lidt tid af i programmet, til at nyde de smukke omgivelser.

”Området er forholdsvist nyetableret, efter alle kunstens regler og det er lykkedes rigtigt godt. Der var pister på alle niveauer, helt fra toppen til dalen... 

it_basecamp_2012_paa_bjerget

Den første morgen tog de fleste af os i samlet flok helt til tops, begyndere som øvede, og var blandt de allerførste på toppen af bjergsiden ind mod Italien...

it_basecamp_2012_begyndere

Det var en fantastisk smuk oplevelse at køre med begynderne ned af de store bredde nypræparerede pister, som nogen af de første...

it_basecamp_2012_øvede

 og turen ned til Italien, på den modsatte bjergside, indholdt også mange smukke oplevelser og spændende udfordringer for de lidt mere øvede, fortæller partner Jakob Bendsen, der er inkarneret skiløber og kører på telemark-ski.

Alle IT BaseCamp 2012 Speakers tilbage i Cph – i god behold og højt humør!

it_basecamp_2012_alle_speakers

Lørdag aften blev konferencen rundet af og deltagerne var søndag eftermiddag tilbage til Danmark fyldt med nye input og masser af energi til nye faglige udfordringer.

Skal du med til næste år?

it_basecamp_2012_deltagere

About the Author -

Jakob Reenberg