I en weekend i september var to af Lund&Bendsens medarbejdere på besøg hos Prosa for at undervise deres medlemmer i henholdsvis programmering med Java og webudvikling med Google Web Toolkit (GWT). Kurserne var udbudt gratis til arbejdsløse og til en billig penge for øvrige medlemmer.

Det blev til en spændende "Java-weekend" hvor udviklere på forskellige niveauer mødtes. Læs Signe Kongsgaards artikel om kursisternes syn på undervisning i Java, om at inddrage weekenden i deres jobsøgningsaktiviteter og om kursusformen som kompetenceudvikling.

I et kælderrum ved Israels Plads samledes 21 kursister og to instruktører lørdag d. 19. september. Kælderlokalet tilhørte Prosa, kursisterne var blevet lokket af fagforeningsbladet og instruktørerne kom fra Lund&Bendsen, medbringende kilovis af mapper og DVD'er samt stor lyst til at undervise og en masse Java-viden.

Vi forsøgte at ignorere at det sandsynligvis var årets sidste varme weekend. På Israels Plads blev loppemarkedet stillet op, og de første kunder snusede rundt efter gode fund. HC Ørstedsparken lokkede med solrige pletter på græsset. Heldigvis kunne vi starte dagen med rundstykker og stærk kaffe og kl 9 begav vi os til de respektive undervisningslokaler.

prosaweekend_undervisning

prosaweekend_undervisning2

Gratis for ledige

Prosa havde udnævnt weekenden til "Java Weekend" med to sideløbende spor; Google Web Toolkit (GWT) og Introduktion til Java 6. Interessen var overvældende og sidstnævnte spor var overtegnet, så der er grobund for at gentage succesen. I samråd med Lund&Bendsen havde Prosa gjort det gratis for ledige medlemmer at deltage, mod en reduktion i prisen for kurset. Det er Lund&Bendsens erfaring at den igangværende krise i høj grad bliver udnyttet til at opkvalificere medarbejdere rundt om i virksomhederne. Sammenholdt med ansættelsesstop efterlader det ledige ringe stillet. Vi vil gerne bidrage til at ledige bliver opkvalificeret på linje med folk i arbejde, selv om de ikke har mulighed for virksomhedsbetalte kurser.

Der var da også adskillige ledige der havde benyttet sig af tilbuddet og én havde sågar taget turen fra Århusegnen for at være med. Lars Nielsen fortæller hvorfor han som ledig bruger en weekend på Java:

Jeg har et rimeligt pænt udvalg af litteratur derhjemme men jeg ved også at man ikke får givet sig tid til det. Der kommer altid noget på tværs. Så det her er en god måde at få lidt tid til at lege med det. Når du går og er ledig så er der ikke noget konkret du skal bruge det til. Så skal man selv sidde og finde på ting og sager hele tiden og det får man ikke gjort. Indholdet af kurset passede meget godt til to dage med den baggrund jeg kommer med fra C++. Det er godt med sådan en weekend.

Google Web Toolkit (GWT)

Google Web Toolkit (GWT) havde premiere som Lund&Bendsen kursus i Kasper Sørensens kyndige hænder. 10 kursister havde valgt dette spor og de fik ikke et roligt øjeblik. Kurset forudsætter solid Java-viden hos deltagerne, så mest mulig tid kan bruges på GWT-specifik undervisning. Der blev lyttet opmærksomt og arbejdet hårdt med øvelser.

Daniel Hammer fra CareCom A/S var glad for endelig at få chancen for at lære noget om GWT, som han har interesseret sig for et stykke tid:

For et stykke tid siden overvejede vi at bruge GWT, men der var problemet at det lige var kommet ud, det var i beta og compileren var closed-source. Problemet var at hvis vi fandt et problem i GWT, så kunne vi ikke selv rette det, vi kunne ikke give det patches, vi kunne ikke noget. Men nu er det blevet open-source, og der er kommet en hel del releases siden dengang, så nu er det et rigtigt seriøst alternativ. Det er mere modent nu.
Vi skal højst sandsynligt i gang med at bruge et nyt framework i forbindelse med en rich gui til en web applikation. Så er GWT jo perfekt. Derfor tog jeg en kollega med. I vores nuværende applikation har vi rigtig mange af de problemer som GWT gør meget for at løse. Javas sikre typer oversat til Javascript samt alle de ressourcer der indgår i udviklingen af en webapplikation - Det hele er meget smartere. Jeg tror potentialet for GWT er stort. Vi vil overveje seriøst om det er muligt at vi kan bruge det.

Ideen med at holde weekendkurser er at det kan være lettere at passe ind i et travlt arbejdsliv end et ugelangt kursus. Ulempen er naturligvis at det kan blive hektisk med to dage når der skal være tid til både undervisning og øvelser. Det er imidlertid vores erfaring at praktiske øvelser er vigtige for forståelsen. Ud over skriftlige materiale, får kursisterne derfor udleveret DVD'er med Eclipse, kodeeksempler og opgaver, som løses i løbet af dagen. Materialet til GWT kurset er ret omfattende, så vi var noget spændte på om kursisterne fik noget ud af kurset. Det mener Daniel Hammer han gjorde:

Hvis vi ender med at vælge GWT så kan jeg bestemt bruge det jeg har lært. Men selv uden GWT så har jeg da lært nogle tips og tricks. Kasper er meget dygtig til Java og jeg synes at GWTs Java-baserede event-model har gjort det lettere at overskue hvad der sker i Javascript også.
Da vi fik materialet udleveret første dag tænkte jeg at det var da ret optimistisk. Jeg kunne lige skimme overskrifterne og se at det blev på et rimeligt højt niveau allerede fra kapitel 2-3. Jeg beholder materialet. Hvis vi vælger GWT så skal det stå ude på kontoret. Så bliver det en fast lille ting man kan slå op i. Jeg er jo en af de yngre generationer af kodere så jeg søger på google ligeså meget som jeg læser i bøger, men nu vil jeg nok slå mere op. I materialet fra kurset er informationerne meget kortfattede og præcise.
Det er godt at være på kursus frem for at skulle læse sig til det hele selv. Man får ikke sat sig ned en hel weekend selv og nørde med det. Når det er i kursusregi er der mere struktur over det. Fx er jeg meget interesseret i automatiserede tests. Og så ryger jeg let ud af en eller anden tangent med det. På et kursus er forløbet mere struktureret. Jeg havde heller ikke regnet med at man fik et kursusbevis, men det er rart at have. Nu kan jeg skrive det på CV'et hvis jeg skal ud og søge job.

Introduktion til den objektorienterede verden

I den anden ende af bygningen fik 11 kursister en introduktion til Java 6 af Signe Kongsgaard. Trods det fristende solskin udenfor var alle topmotiverede og vi nåede langt mere end underviseren havde forventet. Heldigvis var materialet også her omfattende og vi fik dækket Javaplatformen, basale elementer i sproget, objektorienteret programmering, fejlhåndtering, genbrug af kode og god skik for nedarvning, enumerations og annotationer.

Introduktion til Java 6 er et kursus vi har afholdt mange gange over årene men intet tyder på at interessen bliver mindre. Kurset var overtegnet og flere af kursisterne håber på at Prosa vil tilbyde et videregående kursus i Java i den nærmeste fremtid.

Helen Petersen fra Tia Technology arbejder med Oracle, men forventer at få brug for Java:

Jeg ved at jeg kommer til at skulle bruge det på mit arbejde på et tidspunkt. Min arbejdsplads ville sørge for at jeg fik det lært, men jeg har heller ikke tænkt mig at sidde tilbage som den sidste dinosaur. Det er jo et spørgsmål om selv at tage lidt initiativ.
På de to dage har jeg lært en del syntaks og jeg har fået forbundet den erfaring jeg har fra Oracles objekttyper og det jeg har arbejdet med i Oracle og SQL med noget objektorienteret. Så jeg tror det er lidt lettere for mig at komme i gang. Nu giver noget af det jeg har siddet og lavet i Oracle jo også lidt mere mening. Jeg har fået lidt ide om hvad Oracle understøtter, som er objektorienteret, og hvad det ikke gør. Det er en kick-start. Så har man en hel begrebsverden som man kan hænge noget op på, hvis man skulle lave noget som selvstudium. Jeg synes det er en lettere måde at få serveret tingene på.
Mit gæt er at kurset er overtegnet fordi man hører om Java alle steder og ser det i enhver jobannonce. Der bliver der snakket om alle steder, at det skal alle kunne. Jeg tror, at dem der har overtegnet det, det er ikke nyuddannede, det er folk der har været i branchen i mange år.

Det var to tilfredse undervisere der cyklede hjem søndag eftermiddag. Kursisterne havde været motiverede og stillede både udfordrende og spændende spørgsmål. Alle havde lagt kræfter i at få noget ud af weekenden. Som underviser er det en speciel privilegeret fornemmelse at have kælderen fuld af kursister der frivilligt vælger at bruge weekenden på at dygtiggøre sig. Vi håber at få lejlighed til at gentage succesen.

About the Author -

Signe Kongsgaard