Lund&Bendsens konsulenter på elektronisk tinglysning er forlænget året ud hos CSC Danmark A/S. Efter at have spillet en central rolle i det tredje og vellykkede forsøg på udvikling af Den Digitale Tingbog, hvor Lund&Bendsen har bistået med både teknisk arkitektur, projektledelse og leadudvikling på både serverside og portal, er vores konsulenter blevet forlænget til at medvirke til færdigudviklingen af Bilbogen, Andelsbogen og Personbogen.

About the Author -

Jakob Reenberg