Knap 20 deltagere havde fundet vej til Naverland til en Faglige Fredag på en torsdag eftermiddag, hvor der var oplæg om The Grid: Internet 3.0+, Kvantecomputere og Azure for enterprise web applications.

Jakob Jenkov - The Grid: Internet 3.0+

The Grid: Internet 3.0+ af Jakob Jenkov

Jakob Jenkov holdt oplæg om The Grid: Internet 3.0+ - et projekt som Jenkov har arbejdet på sammen med en engelsk virksomhed, hvor han gerne ville dele deres Ideer, løsninger og erfaringer. Ideen var fra start at lave en backend as a service som vi kender fra google og AWS.

I 2015 var de utilfredse med at hos de eksisterende services, skulle man selv flette alle disse services sammen og bygge bro mellem asynkrone og synkrone services, samt få deres sikkerhed integreret. Det er blevet meget bedre, men de ville gerne lave en service der interagere med platformen og ikke den enkelte service - et mere ensartet interface. Det skulle være realtime og plug’n’play.

Virksomheden som Jenkov arbejder sammen skulle tage sig af det forretningsmæssige, men har siden hen også fundet teknikere på deres side.

Først skulle de finde ud af hvilken platform / toolkit / tech stack de skulle bruge til at implementere systemet. Da Jakob først gik i gang med det, fandt han ud af at protokoller driver platformen. For at de kunne lave det system de ønskede kunne de ikke bare bruge en Java EE platform, men de var nødt til at bruge noget andet.

Jakob holder igen oplæg om The Grid: Internet 3.0+ på JDK IO i år. Læs mere her.

Du kan se Jakob Jenkovs slides her.

Er du interesseret i et oplæg af Jakob eller at få ham ud som konsulent, så kontakt os her.

Kvantecomputere - Jonatan Kutchinsky

Kvantecomputere af Jonatan Kutchinsky

Jonatan Kutchinsky har de sidste to år arbejdet på startup’en QDevil, som Co-founder, Partner og Chairman. QDevil er en virksomhed der arbejder med kvantecomputere og bl.a. er underleverandør til flere store kvantecomputer-udviklingsprojekter, bl.a. til Microsoft. Jonatan har bl.a. en PhD i kvanteelektronik.

En kvantecomputer kan bl.a. bruges til faktorisering af primtal, som er et meget velkendt problem og med gigantisk anvendelse overalt på internettet. Der er mange andre ting man kan bruge en kvantecomputer til, hvor faktorisering af primtal bare er et af eksemplerne. Ligeledes er det et eksempel hvad klassiske computere er dårlige til. Turingmaskine som alle computere er baseret på er meget dårlige til dette. Kommer man op på for mange decimaler er det ikke muligt for turingmaskiner. Det er en teoretisk beregning, det er ikke noget der er sket i virkeligheden. Man måler i qbits (quantum bits).

Hvordan ser en kvantecomputer ud? Det er noget med materialekontrol og man skal ned til ekstrem lave temperature (0,01 kelvin). Hvordan styre man den? Man styre hvor mange volt der er på nogle guld elektroder - mikrobølger der søger efter resonans.

Microsoft har pt. 6 lokationer hvor de arbejder med kvantecomputere, hvor København er en af lokationerne (Niels Bohr Institutet).

Er du interesseret i et oplæg af Jonatan, så kontakt os her.

Azure enterprise applikationer - Christian Hom Diget

Azure for enterprise web applications af Christian Holm Diget

Christian Holm Diget holdt oplæg om hvordan man kan bruge Azure til at bygge enterprise applikationer med udgangspunkt i noget han var med til at udvikle for Dansk Industri.

Azure er et “kæmpe bæst”, der dækker over rigtig mange services og man kan bygge rigtig mange forskellige ting. Derfor havde Christian fokus på enterprise applikationer.

Applikationen der skulle udvikles for Dansk Industri skulle være en moderne vedligeholdelsesvenlig web applikation, der skulle være en selvbetjeningsplatform for tilmelding af medlemmer, der var skalerbar med interne API’er og et let setup og deployment. De web værktøjer som de valgte at baserer det på var ASP.NET MVC til web applikationen og WebAPI til at implementerer de forskellige API’er. Det blev hosted i Azure WebApps, som er en nem måde at manage web applikationen på uden vedligeholdelse. Da de havde behov for at kunne tale med de API’er der lå internt i huset og kunne gøre det på en sikker måde, blev der sat noget vNet (vpn) op, så de kunne tale mellem det der var deployet i Azure og det der stadig lå internt. De valgte at anvende TypeScript fordi der er en bred adoption. Med vilje undgik de at bruge frameworks, da det kun begrænser og kan være svært at finde udviklere til på sigt. De anvendte små og fokuserede libraries, der er nemme at skifte ud.

Christian sluttede af med at pointere at kode er hardware og liabilities, så reducer komplexiteten.

Du kan se Christian Holm Digets slides her.

Christian underviser også vores Azure kursus, hvor du kan læse kursusbeskrivelsen her.

Er du interesseret i et oplæg af Christian eller at få ham ud som konsulent, så kontakt os her.

Næste Faglige Fredag hos Lund&Bendsen er fredag d. 22/06 - sæt kryds i kalenderen.

Programmet for næste Faglige Fredag er endnu ikke fastlagt, og inputs er som altid velkomne. Skriv endelig hvis du går med et oplæg der brænder for at komme ud - eller du har lyst til at høre om et emne. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til arrangementet, så skriv gerne til os. Vi ses forhåbenligt til næste Faglig Fredag. Der kommer en invitation ud en måneds tid inden. 

About the Author -

Søren Low