På Lund&Bendsens Faglig Fredag arrangement d. 26/8-2016 havde vi igen fornøjelsen af oplæg fra 3 ildsjæle. Deltagerne fik mulighed for at lære af Lars Szuwalskis arbejde med RxJava, samt Jan Ypmas indsigt som bidragsyder på Akka projektet, som et alternativ til RxJava, til at bygge samtidige / parallelle, distribuerede og fleksible message-driven applikationer. Ronni Kahalani sluttede af med kode og erfaringer omkring programmering af AR Parrot v2 droner med Node.JS og JavaScript.
Endnu engang var Faglig Fredag utroligt velbesøgt og som konsekvens heraf henlagt til Glostrup Park Hotel for at skabe de bedste rammer. Lars, Jan og Ronni har været så venlige at dele deres kode/præsentationer, så du har mulighed for at se eller gense deres medbragte materialer.

Oplæg om RxJava af Lars Szuwalski

larsRxJava er et in-process bibliotek, som kan mixes ind i eksisterende JVM applikationer, hvor der er behov for at parallelisere beregninger eller I/O. RxJava er en relativ moden implementering af "reactive streams"-modellen. Vi hørte om, hvad "reactive streams" konkret er for en størrelse, samt hvordan det kan være et interessant alternativ til parallelisering overfor fx java.util.concurrent.

Lars gennemgik et par praktiske eksempler på parallelisering af database (JDBC) opslag, samt web-services kald med RxJava. Til sidst blev det vist, hvordan Rx kan kombineres med et microservice-framework til implementering af komplekse standalone services. Læs Lars’ artikel om RxJava.

Præsentation

Link til koden brugt til live demo af RxJava.

Speakers

Lars Szuwalski er ekspert i datatunge backend-systemer baseret på Java EE og Spring. 10+ års erfaring i design, udvikling og videreudvikling af enterprise-løsninger indenfor primært finans og Skat, herunder liv og pension, market-risk og core-banking. De seneste år med udgangspunkt i NoSQL og funktionsorienterede komponenter. Lars har ligeledes udfyldt rollen som teknisk formidler, tilbudskriver og lead/mentor.

Akka, “reactive” applikationer i Java og Scala af Jan Ypma

jan-ypmaAkka er et toolkit for at bygge "reactive" applikationer i Java og Scala, ved at tilpasse aktormodellen i cluster-form, og ved at repræsentere applikationsflowet i et netværk af streams. Derved kan applikationen justere sig dynamisk efter load.

Jan gav først en introduktion i de "4" forskellige concurrency-modeller, som Akka er en del af, og gik derefter i dybde med aktormodellen.

Oplægget kom også ind på, hvordan man kombinerer Akka med andre frameworks, og hvordan det passes ind i et eksisterende system. Til sidst fulgte en demonstration af den nye REST DSL i Akka til Java 8, som Jan har været med til at udvikle.

Præsentation

Link til side om "Akka and Concurrency Models" af Jan Ypma

Speakers

Jan Ypma er en full-stack softwarearkitekt hos Tradeshift, der fokuserer på at udvikle skalerbare løsninger. Han har designet Java enterprise-systemer i en række forskellige domæner. Hans baggrund som elektronikingeniør og embedded softwareudvikler giver ham et friskt "out-of-box" perspektiv. Jan er bidragsyder til Akka og andre open source-projekter.

Kort introduktion til kodning til AR.Parrot Drone v2 af Ronni Kahalani

ronniffEfter at have brugt et lille halvt år på at eksperimentere med kodeparadigmet bag AR Parrot v2 droner var Ronni klar til at give os en spændende indsigt og smagsprøve på droneteknologien. Dette var med henblik på at få lidt feedback, før Ronni arrangerer en større interaktiv drone kodnings event for netværket.

Præsentation

AR.Parrot Drone v2 PDF

Speakers

Ronni er en 1969'er, som er født i Danmark og har brugt 20+ år på programmering og formidling af teknologividen. Når Ronni har tid, mætter han sin store interesse for fænomenerne kreativitet, innovation, high-performance teams og eksperimenter med nyeste IoT teknologier.

faglig-fredag-268

About the Author -

Ronni Kahalani