Faglig Fredag d. 30/6-2017 startede ud med oplæg om den danske energisektor, efterfuldt af et indblik i udfordringerne med Internet of Things. Sidste oplæg blev rundet af om logning og fordelene ved DevOps og arbejde agilt. 

Christian von Wendt-Jensen

IT i Energisektoren: beretning fra fronten

Christian von Wendt-Jensen, der er Udviklingschef hos Natur-Energi tog os på en rejse gennem Natur-Energis udvikling samt gav et indblik i branchen som helhed. For eks. skal strøm bruges straks og kan ikke lagers, og man kan ikke differentiere om den kommer fra vind, kul eller andet. Men det går fremad for vindenergy, hvoraf 37 procent blev dækket i 2016. Dog bliver der produceret så meget strøm, at det nogen gange kan betale sig for en vindmølle at stå stille. De bliver simpelthen betalt for at lade vindmøllen stå stille. I april 2016 valgte Natur-Energi at indføre engrosmodellen, der kort sagt gjorde at de stod for hele elregningen. Før april 2016, oplevede Natur-Energi at de mistede mange kunder fordi kunderne modtog 2 mindre regninger, der udgjorde samme beløb, men resulterede i en dårlig serviceoplevelse. Med engrosmodellen steg tabsrisikoen, fordi de blev opkrævet for den fulde elforbrug, men havde ikke dækning fra "dårlige betalere", som de ikke må slukke for e.g. udsatte borgere. På grund af den hårde konkurrence, valgte de at lave et koncept der hed Gul strøm - 29 kr. abonnement. Ingen fortjeneste på strøm. Da konceptet skulle rulles ud og alle telemarketing bureauerne var blevet kontaktet og de var en mdr. før launch, sagde de til IT afdelingen, "kan I lige tilføje det her nye produkt til platformen/hjemmesiden".

Christian karakteriserer Natur-Energis IT afdeling som impulsbaseret udvikling med masser af entreprenørånd, men ikke meget fokuskraft. Han implementerede microservices fordi det er nemt at forstå og deploy og er sjovt at udvikle i. Ligeledes implementerede han Docker fordi, det er lynhurtigt - hurtig deployment, hurtig startup, og man kan smide det ud et vilkårligt sted og så ved du at det kører. 

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

Erik Lund Jensen der har knap 25 års erfaring med software udvikling gennemgik ulemperne ved de mange usikre devices som hober sig mere og mere op blandt os alle. Internet of Things er kort sagt "things connected to networks". Det er alt ligefra smart TV og Chromecast til legetøj, ure, termostater, pacemakers og meget mere. I virksomhederne er det i overvågningskameraer, hospitaludstyr, trafikkontrolsystemer, mm. Og desværre eksisterer 100% sikkert ikke - alt kan hackes! De mest udsatte devices er lavbudget, hvor sikkerheden ikke er blevet prioriteret og den del af markedet er virkelig stor og virkelig billig, med ingen garanti for at det sikkert mod hackerangreb. Med store mængder IoT produkter med lav sikkerhed, kan hackere lave nogle omfattende angreb, der giver nogle seriøse ricisi. Et eksemperl på "the cocktail effekt" - en dukke der kan tale tilbage til en og en stemmekontrolleret lås. Man hacker dukken og optager at ejeren siger lås døren op og afspiller senere lydfilen og låser døren op.

Nogle overvejelse der er værd at benytte; Få overblik over asset management ift. IoT devices. Som privatforbruger - overvej hvilke ricisi du vil tager. Sover du sammen med din Fitbit? Hvem ser dine data?

Logning

Et kig på logning og log mining

Povl Kvols der er freelance konsulent, instruktør, og softwarearkitekt med mere end 30 års erfaring indenfor IT, gennemgik vigtigheden af logning. Mange overser logning og exceptions, da det er en del af driftmiljøet. Logging kan være veritable guldminer, der gemmer på information om forbedring af kode og processer. Det kræver en indsats at grave guldet op, men det er absolut muligt hvis man har adgang og interesse. Logs skal være designet til de formål de skal opnå. Logning er ikke alerts, men alerts skal logges. Meget logning kunne bedre overlades til automatisering ved at kigge på muligheder omkring AOP. Logning er en del af et større billede, der handler om at overdrage ting til drift.

Martin Boel der er Partner Lund&Bendsen fulgte op på Povls oplæg med mulige løsninger i organisationen. For at løse manglende kommunikation mellem forskellige afdelinger, er en løsning Insights Cross Functional Commando med deltagere fra Business, Operation og IT Development. Ved at arbejde agilt og anvende DevOps, kan en organisation bedre gribe de bolde der bliver kastet op og løse fejlene rettidigt. 

DevOps

Næste Faglige Fredag hos Lund&Bendsen er d. 25/08 - sæt kryds i kalenderen.

Programmet er endnu ikke fastlagt, og inputs er som altid velkomne. Skriv gerne hvis du selv går med et oplæg der brænder for at komme ud - eller du har lyst til at høre om et emne. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til arrangementet, så skriv gerne til os. Vi ses forhåbenligt til næste Faglig Fredag. Der kommer en invitation ud en måneds tid inden.

About the Author -

Søren Low