Faglig Fredag d. 28/4 bød på oplæg fra Henrik, Frederik og Niels, som delte deres store viden om Java 9, UX og virtualisering af performancetest i Sundhedsplatformen. En stor tak til oplægsholderne og det diskussionslystne publikum. 

Java 9, UX, Performance test

Nyheder i Java 9

Henrik, vores praktikant gennem flere år, havde udvalgt de mest interessante nyheder I den kommende Java 9 release. Han demonstrerede den JShell, som er en Java REPL (Read-Eval-Print-Loop), hvor det er muligt at få eksekveret enkelte linier javakode. Princippet kendes fra utallige andre sprog og det er dejligt at det snart er slut med at skrive klasser og main-metoder for at afprøve den dér ene interessante linie Java-kode. Javas kommende modulsystem, Jigsaw, fyldte godt i præsentationen og Henrik forklarede hvordan det introducerer et modul-begreb, som har manglet i Java. Til sidst demonstrerede Henrik det nye JLink-tool, som kan producere en 'trimmet' JDK, som er tilstrækkelig til at køre et specifikt program. Ideen er her at en generel JDK er en stor sag - typisk omkring 400MB - og ud fra en beskrivelse af de nødvendige moduler (jigsaw igen) kan JLink producere en JDK med præcis de krævede moduler. Vi så hvordan en JDK blev bragt ned fra 450MB til 36MB. Vi glæder os til Java 9 som p.t. er sat til at udkomme d. 27/7.

Læs mere om opdateringerne i Java 9 her. Vi kommer ligeledes snart med et kursus i Java 9 - du kan følge med på vores kursusportal.it, hvor vi også har en lang række Javakurser.

Boost UX i din organisation

Frederik Bundgaard er UX specialist med en baggrund i nanoteknologi. Frederiks tog i sit oplæg fat på en meget genkendelig problemstilling: vi har ikke tid/råd til usability og user experience, så det er meget billigere at lade en udviklerne designe dimsen/programmet/web-sitet og så kan vi altid klistre noget usability på bagefter. Wrong! Gennem en række cases viste Frederik hvordan usability og UX bør medtænkes fra starten og at det kan blive meget dyrt at rette op på grundlæggende fejl i designet. Fra mange projekter havde Frederik udviklet en række strategier for hvordan man overbeviser beslutningstagere om værdien af UX. Min personlige favorit var DATA: mål på brugeres adfærd og når fx. 11 ud af 11 brugere ikke kan finde ud af at bruge en web-løsning, så er der nok et problem, som et konkret eksempel viste. Frederik delte generøst ud af sine strategier til hvordan man overbeviser beslutningstagere om at få UX ind tidligt i projekterne. Opfordringen er hermed givet videre.  

Virtualisering af performancetest i Sundhedsplatformen

Niels Bech Nielsen er en god ven af Lund&Bendsen gennem mange år og er jævnlig taler på Faglig Fredag. Det er vi glade for, da han altid har noget spændende at sige. Denne gang handlede det om hvordan han har udviklet automatiserede tests af integrationerne omkring Sundhedsplatformen. Problemstillingen her er at der er en række integrationer, i form af selvstændige komponenter,  omkring EPIC (kernesystemet) og det er nødvendigt at teste om hver enkelt komponent kan understøtte den krævede performance. Til dette formål havde Niels' team udviklet et elegant DSL (domænespecifikt sprog) som kan beskrive hele infrastrukturen omkring den komponent, der er under test. Når testen køres provisioneres hele det beskrevne setup via Docker og komponenten kan testes i 'realistiske' omgivelser. Niels havde med succes oplevet at nye udviklere havde taget DSL'et til sig og udviklet egne tests af nye komponenter. Det var spændende at få indblik i lidt af kompleksiteten af sundhedsplatformen og dejligt at vide at i hvert fald performancetestedelen er forudsigelig og reproducerbar til næste gang man er på hospitalet. 

Næste Faglige Fredag hos Lund&Bendsen er d. 23/06 - sæt kryds i kalenderen.

Programmet er endnu ikke fastlagt, og inputs er som altid velkomne. Skriv gerne hvis du selv går med et oplæg der brænder for at komme ud - eller du har lyst til at høre om et emne. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til arrangementet, så skriv gerne til os. Vi ses forhåbenligt til næste Faglig Fredag. Der kommer en invitation ud en måneds tid inden.

About the Author -

Jakob Bendsen