Et Ekspert Team giver dig adgang til hele Lund&Bendsen

Et Ekspert Team fra Lund&Bendsen bliver sammensat ud fra dine behov med henblik på at løse en specifik opgave. Teamet sammensættes så der er harmoni mellem kompetencer og de opgaver der skal løses.

Et projekts behov kan ændre sig i projektets levetid, f.eks. kan en kompetence være nødvendig i projektets opstart og en anden i projektets afslutning,  eller der kan være behov for en højere bemanding i en periode. Dit team kan hjælpe dit projekt med at håndtere dette, da Teamets sammensætning løbende evalueres og ændres, hvis det ønskes. Dit Ekspert Team er i løbende dialog med Lund&Bendsen i et forum sammensat af dit Ekspert Team og en gruppe Eksperter fra Lund&Bendsen. Centrale problemstillinger og løsninger i dit projekt diskuteres kritisk i dette forum, hvilket er med til at sikre kvaliteten af de løsninger der vælges og projektet som helhed.

Referencer

Matas fik løst et tidskritisk, højprofilet projekt til tiden af Lund&Bendsen. Projektet var agilt, og blev gennemført i et samarbejde mellem Matas, Lund&Bendsen og en ekstern leverandør. Lund&Bendsen stod for den agile projektledelse, arkitektur, kravsindsaming, test, automatisk test, infrastruktur og implementation.

SDC har bl.a. løst integrationsarkitektoniske opgaver med hjælp fra Ekspert Teams fra Lund&Bendsen.

Søfartsstyrelsen løst det ambitiøse og banebrydende projekt “Artic Web” i samarbejde med bl.a. Eksperter fra Lund&Bendsen. AL-Finans har flyttet dele af en central forretningsplatform med hjælp fra et Ekspert Team fra Lund&Bendsen