Lund&Bendsen har fået ansvaret for udvikling og afholdelse af et stort skræddersyet certificeringsforløb for alle Topdanmark Forsikrings udviklere, med teknologisk fokus på Web Services. Ca 180 udviklere med baggrund i hhv. Java, Mainframe og PHP forventes at deltage i certificeringsforløbet, der kommer til at bestå af undervisning, selvevaluering, opsamlingsdage og en afsluttende test, der samtidigt tilrettelægges som et kulturelt brobygningsprojekt på tværs af de forskellige teknologier.

About the Author -

Jakob Reenberg