Steen Elvstrøm

Reportage fra IT Basecamp 2016

IT-Basecamp 2016 var 5. Basecamp, og 18 udviklere og arkitekter havde valgt at sætte kursen mod Obertauern i Østrig. Konferencens faglige indhold dækker bredt det at udvikle IT-systemer. På et højt teknologisk niveau danner konferencen en ramme for netværk og erfaringsudveksling blandt softwarearkitekter og -udviklere. I år var der 3 temaer med innovation, agil udvikling    […]

Nyansat softwarearkitekt: Steen Elvstrøm

Nyansat softwarearkitekt: Lund&Bendsen har ansat Steen Elvstrøm som softwarearkitekt. Steen har mere end 15 års erfaring med systemudvikling på Java EE platformen. I de senere år har Steen været en naturlig front figur og har typisk deltaget i udformning af kravspecifikationer, designet af interfaces og API’er samt udarbejdelse af applikationsarkitektur. I Lund&Bendsen kommer Steen til at arbejde    […]