Martin Boel

Reportage fra IT-BaseCamp 2014

IT-Basecamp 2014 var 3. Basecamp og 15 udviklere og arkitekter havde valgt at sætte kursen mod Montgenevre i de franske alper. Konferencens faglige indhold dækker bredt det at udvikle IT-systemer. På et højt teknologisk niveau danner konferencen en ramme for netværk og erfaringsudveksling blandt softwarearkitekter og -udviklere. I år havde vi måttet reducere antallet af    […]

Ny partner & CTO: Martin Boel

Som led i igangværende ekspansionsplaner er Martin Boel blevet optaget som partner og Chief Technical Officer (CTO) hos Java- og mobiludviklings-specialisterne Lund&Bendsen A/S. Martins opgaver vil i første omgang være i konsulentforretningen, hvor Martin blandt andet skal stå i spidsen for et større udviklingsprojekt for en af Lund&Bendsens kunder. Martin Boel kommer fra en stilling    […]