Fremtidssikring af arkitektur og kode!

Reviews af arkitektur - når der er behov for en second opinion.

Lund&Bendsen tilbyder rådgivning på ekspertniveau når jeres forretningskritiske projekter har behov for review af design, arkitektur eller kode. Vi har mange års dokumenterede erfaringer med analyser og reviews af såvel igangværende systemudvikling som tilbud fra leverandører, hos såvel danske som internationale virksomheder, hvor udfordringer og fokusområder har været både talrige og alsidige.

Lund&Bendsens reviews foregår altid i tæt dialog med jeres softwareudviklere og -arkitekter, hvad enten disse er ansat i jeres egen virksomhed eller hos en underleverandør. Vi assisterer ligeledes gerne jeres egne folk gennem en proces, hvor vi sammen afprøver og vurderer kvaliteten af systemudviklingen, som fx også kan belyse ikke-funktionelle behov som portability, scalability, extensibility, maintainability osv.

Vi servicerer kunder i hele Skandinavien

Lund&Bendsen har siden 2001 leveret kvalitetsløsninger indenfor kompetenceløft og softwareudvikling til en lang række af Skandinaviens største virksomheder, såsom Nordea, Topdanmark Forsikring, PFA Pension, Post Danmark, YouSee, Telenor, Alm. Brand, Nykredit, Danmarks Radio, TDC, ATP, CSC, KMD, Matas og mange flere...

Afdækning af konkrete behov og udfordringer
Interview af projektets toneangivende arkitekt, relevante udviklere og øvrige stakeholders
Opstilling af konkrete forslag til mål og delmål for reviewprocessen
Forventningsafstemning med projektejer omkring det endelige omfang, formål og forventede udbytte
Overblik over systemudviklingens faktiske tilstand
Møde med projektets arkitekter, hvor vores rådgivningsteam får en foreløbig præsentation af systemarkitekturen
Vores rådgivningsteam foretager indledende analyse af arkitekturen belyst ud fra allerede identificerede behov og problemstillinger
Workshop med deltagelse af projektets arkitekter, med henblik på præsentation og drøftelse af relevante udfordringer ved den valgte arkitektur
Analyse af udvalgte forretningskritiske udviklingsscenarier
Udarbejdelse af relevante fremtidsscenarier i samarbejde mellem kundens arkitekter og vores rådgivningsteam
I analysefasen skelnes mellem flere former for arkitektur, som bliver inddraget i analysen i det omfang det vurderes relevant
Uddybende workshop med deltagelse af både rådgivningsteam og softwarearkitekter
Præsentation af konklusioner og løsningsforslag
Fremlæggelse af en foreløbig version af rapporten og bud på endelige konklusioner
Feedback fra arkitekter og andre relevante stakeholders udvalgt af kunden til formålet
Færdig bearbejdning af rapport gennem uddybning og præcisering baseret på feedback
Aflevering af den endelige rapport

Vi skelner mellem forskellige typer af arkitektur, der alle kan inddrages i det omfang, det er relevant for analysen:

Hardware-arkitektur, f. eks. antal og type af maskiner og operativsystemer, samt hvor platformen er hostet og af hvem.

System-arkitektur, f. eks. klienter (web browsere, tykke klienter, mobilklienter, osv.), netværkskomponenter, load balancers, webservere, applikationsservere og clustering, servicebus-servere (herunder XML-transformationer), databaseservere og legacy-servere.

Miljø-setup f.eks. lokal, udvikling, test, integration, præ-produktion, produktion.

Software-arkitektur for de applikationer der kører på platformen, dvs. hvilke komponenter og teknologier applikationerne er opbygget af.

Deployment-arkitektur ears, wars, jars osv., deres afhængigheder og hvordan de deployes.

Byg-arkitektur f.eks. om det er Eclipse/IntelliJ-projekter eller Ant/Maven/Gradle-projekter.

Udviklingsmiljø (IDE) og Continuous Integration-arkitektur f.eks. Jenkins-tasks, integration tests, osv.

Customer Testimonial - FK Distribution

Vi er meget tilfredse med det Review vi valgte at få lavet af Lund&Bendsen. Lund&Bendsen hjalp os til at få stillet de rigtige spørgsmål, og gav os den nødvendige indsigt til at kunne træffe de rette valg. Lund&Bendsen var igennem processen gode til at kommunikere i øjenhøjde og komme med anbefalinger der også var forståelige for forretningen og ikke-udviklere.

Lasse Brodt, Salgsdirektør, FK Distribution A/S